Det årlige menighedsmøde i Blovstrød Sognegård

I søndags var der det årlige menighedsmøde, hvor Menighedsrådet orienterede om årets gang i Blovstrød Sogn 

Det årlige menighedsmøde blev afholdt i Blovstrød Sognegård. Foto: AOB

Det årlige menighedsmøde blev afholdt i Blovstrød Sognegård. Foto: AOB

MENIGHEDSMØDE  I søndags blev der afholdt to møder i sognegården. Første møde var et lovpligtigt borgermøde om en evt. ændring af sognegrænsen. Læs mere HER.

Umiddelbart efter borgermødet blev det årlige menighedsmøde afholdt, hvor Menighedsrådet var vært, og fortalte om årets gang i Blovstrød Sogn. Der blev orienteret om projekter, igangværende og afsluttende. Vi bringer her klip fra mødet.

Kasserer, Tommy Petersen, indledte mødet med at orientere om økonomien i runde tal.

Regnskabet for 2016:
Vi kom ind i 2016 med et underskud på kr. -239.000 og indhentede det meste i 2016, så vi endte med et underskud på (kun) kr. -44.000, som skal hentes i 2017.
Med den nuværende økonomi, ser det foreløbig ud til at vi når målet og måske endda lidt til.

Konklusion: Vi har en sund økonomi i Blovstrød Sogn.

Budgettet for 2018:
I 2018 havde vi oprindeligt fået bevilget samme driftsramme som i 2017. Men vi har søgt provstiet og fået bevilget kr. 76.350 til lønudgifter til webmaster og ekstra rengøringshjælp.
Vores samlede driftsbudget for 2018 er dermed på kr. 2.200.000

Ud over driften, har vi også i 2018 budgetteret med nogle anlægsudgifter, som vi også har fået bevilget af provstiet. I alt kr. 257.000:
-  Stabilisering af gravstene (lovkrav): 45.500
-  Handicap P-plads bag kirke: 30.000
-  Ny kirkegårdslåge: 10.000
-  Ny græsslåmaskine: 72.000
-  Løvsuger: 100.000

Efterfølgende berettede kirkeværge, Tage V. Andersen, om drift og vedligehold - her noteret i stikord:

Vedligeholdelse af bygninger 
Som for andre ældre bygninger er der en del småskavanker der løbende må afhjælpes.
Større ting i sognegården:
-  Malet alle vinduer
-  Repareret huller i taget
-  Automatiske låse på toiletter på kirkegården

Større ting
Reparation af kapellet er nødvendig.
Det er ikke en hensigtsmæssig konstruktion. Over 50 år gammel. Sidebygning har fladt tag. Vand og især sne der smelter kan ikke komme væk. Træværket mod kapeletl rådner.
Det regner ind under den sidste måneds heftige regnskyl.
Der er planlagt ombygning af det flade tag.
Der har været tyveriforsøg af kapellets kobbertag. En reparation /ombygning vil koste ca. 1 mill. kr. 
Et nyt kobbertag risikerer at blive forsøgt stjålet igen.
Bygningen er ikke på alle måder tidssvarende. Mangler toilet m. adgang for handikappede.
Derfor har vi bedt rådgivende arkitekt om at overveje en løsning med et helt nyt kapel.

Selve kirken
Der planlægges en samlet renovering:
-  Indvendig kalkning af kirken
-  Nyt varmeanlæg
-  Forbedring af våbenhuset
-  Muligvis forbedring af orglet
 
Det er en langvarig proces, idet det skal godkendes af mange konsulenter og sagkyndige fra Nationalmuseet.
 
Menighedsrådet vil om 3 uger tage på studierundtur til kirker i Nordsjælland, der er blevet renoveret for nylig.

Kirkegården
Prioritering af bevaringsværdige gravminder.
-  De gravsteder og gravsten som skal bevares, og som menighedsrådet betaler vedligeholdelsen af. Der er nye regler fra Kirkeministeriet.
-  Mellem linjerne: at reducere antallet, for at reducere udgifterne til driften af de som menighedsrådet betaler for.
-  Menighedsrådets prioritering skal sendes til godkendelse hos menighedsrådets sagkyndige og provstiets sagkyndige.

Fra venstre: Kasserer Tommy Petersen berettede om økonomien. Kirkeværge Tage V. Andersen orienterede om drift og vedligehold. Christina Winther-Poulsen og   Hanne Hauberg fortalte om årets arrangementer. Foto: AOB

Fra venstre: Kasserer Tommy Petersen berettede om økonomien. Kirkeværge Tage V. Andersen orienterede om drift og vedligehold. Christina Winther-Poulsen og Hanne Hauberg fortalte om årets arrangementer. Foto: AOB