Bevaringsværdige bygninger

Indlæg: Gamle bygninger er Allerøds sjæl

Hvis ikke vi havde bl.a. de gamle, stråtækte huse -  her 'Carls Minde' i Blovstrød -  så ville vi blive historisk rodløse, og vor by ville langsomt miste sin sjæl. Foto: AOB

Hvis ikke vi havde bl.a. de gamle, stråtækte huse -  her 'Carls Minde' i Blovstrød -  så ville vi blive historisk rodløse, og vor by ville langsomt miste sin sjæl. Foto: AOB

BEVARINGSVÆRDIG  En af AOBs læsere, Niels Kirkegaard, har sendt os følgende indlæg:

Tidens tand sætter sine spor, tingene forfalder, og man opgiver at vedligeholde. Nogle gange må gammelt derfor vige for nyt. Sådan får vi gradvist et smukkere og mere æstetisk Allerød. 

Men gamle bygninger kan også forskønnes. Hvis ikke vi havde de gamle, stråtækte huse, trelængede gårde, arkitektoniske perler af Georg Jensen og meget mere, så ville vi blive historisk rodløse, og Allerød ville langsomt miste sin sjæl. 

Bl.a. de gamle bygninger gør vores kommune til noget unikt. De giver kulturlandskabet en særlig atmosfære, og sammen med naturen danner de det Allerød, vi holder af. 

Bevaringsværdige bygninger
Jeg taler ikke om fredede bygninger, hvis ansvar henhører under staten, men om bevaringsværdige bygninger, som er et kommunalt ansvar. 

Alt for ofte oplever vi desværre, at bevaringsværdige bygninger jævnes med jorden, eller at der øves vold på deres ydre med modernistiske karnapper og funktionelle tilbygninger, der strider mod den oprindelig stil. 

Det generer mig voldsomt, at både kommune og private bygherrer lader hånt om lokalplaner, som ellers har detaljerede bestemmelser for bevaringsværdige miljøer. 

Når først skaden er sket, er den oftest uoprettelig. Derfor skal vi kende vores besøgelsestid. Det er på høje tid, at også Allerød får registreret sine bevaringsværdige bygninger. 

Stiger op til 30% i værdi
Hvad er så bevaringsværdigt, og hvad med de private lodsejere, hvis bygninger får prædikatet ”bevaringsværdigt”? Taber deres hus i værdi? Nej, ifølge Realdania dokumenteres det, at bevaringsværdige bygninger stiger op til 30% i værdi. Selv prisen på nabohuse kan stige op til 13%.

Kulturarvsstyrelsen opererer med fire såkaldte SAVE-værdier, hvor SAVE-1 er mest bevaringsværdig. 

Hvis man er i tvivl om omfanget, så begynd med bygninger, der uden diskussion er bevaringsværdige, samt hos alle de lodsejere, som frivilligt tilslutter sig en registrering. Det er kan være i udvalgte områder af kommunen, det kan systematisk være de gamle landsbymiljøer med gadekær og tofte, stationsbygninger og teglværkshuse.

Lokalhistorisk Forening
Frem for dyre konsulentrapporter, bør vi konsultere vores egne eksperter, nemlig Lokalhistorisk Forening, som i forvejen nyder støtte fra kommunen. Her ligger man inde med data og ekspertise om alt bevaringsværdigt, især vore ældre bygninger. 

Det er en proces, som kan tage lang tid – ja flere år. Derfor stilles forslaget til budgetforhandlingerne om, at der nu afsættes midler til registrering af bevaringsværdige bygninger. Vi skal UDVIKLE gennem BEVARING. 

Hellere lidt end ingenting. Det drejer sig om Allerøds sjæl. Lad os komme i gang.