Åbning mellem den nye bebyggelse og Blovstrød Kirke

Nu er nedrivningen af Kongevejen nr. 9 påbegyndt, og det vil give en åbning fra den ny boligbebyggelse op mod kirken

Nu er nedrivningen af ejendommen Kongevejen 9 påbegyndt. Foto: AOB

Nu er nedrivningen af ejendommen Kongevejen 9 påbegyndt. Foto: AOB

ÅBNING  Som led i byggemodningen af det nye boligområde i Blovstrød skal der på sigt nedrives to huse på Kongevejen over for Blovstrød Byvej. Det har vi tidligere orienteret om, og det drejer sig om Kongevejen nr. 7 og 9. Jf. nedstående kort. Dette vil skabe en bred åbning fra de nye bebyggelser over til det grønne område ved kirken.

Nr. 7 ønskes ikke afhændet
Ejendommen Kongevejen 9 er allerede overtaget af kommunen den 1. april 2016 og står uden anvendelse. Ejeren af Kongevejen 7 har dog meddelt, at ejendommen ikke ønskes afhændet, hvorfor der i første omgang kun bliver tale om nedrivning af Kongevejen 9.

Problemer med offentlig sti
Som led i byggemodningen skal kommunen anlægge en offentlig sti med tilslutning til Kongevejen. Stien var i rammelokalplan 1-134 planlagt at munde ud ved fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej - dvs. gennem nr. 7, som dog ikke - som nævnt - nedrives i første omgang. Derfor bliver det nødvendigt at flytte stiens forløb, så tilslutning mod Kongevejen sker ved Kongevejen 9.

Nedrivningen er påbegyndt
Nedrivningen af Kongevejen 9 er nu startet, og snart vil der bliver en bred åbning mellem det grønne område ved kirken og de nye boligbebyggelser. Der er afsat kr. 250.000 til nedrivningsarbejdet.

Den gamle kirkesti var i rammelokalplan 1-134 planlagt at munde ud ved fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej - dvs. gennem nr. 7, som dog ikke nedrives i første omgang. Derfor bliver det nødvendigt at flytte stiens forløb, så tilslutning mod Kongevejen sker ved Kongevejen 9. Tekst/grafik: AOB

Den gamle kirkesti var i rammelokalplan 1-134 planlagt at munde ud ved fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej - dvs. gennem nr. 7, som dog ikke nedrives i første omgang. Derfor bliver det nødvendigt at flytte stiens forløb, så tilslutning mod Kongevejen sker ved Kongevejen 9. Tekst/grafik: AOB