Stort økonomisk løft til Blovstrød

Ny klub til Blovstrøds børn og unge - og endnu en ny daginstitution

Borgmester Jørgen Johansen:   "En balance mellem politiske ambitioner og økonomiske muligheder"  . Foto: AOB

Borgmester Jørgen Johansen: "En balance mellem politiske ambitioner og økonomiske muligheder". Foto: AOB

BUDGET  Som vi skrev forleden dag, har borgmester Jørgen Johansen offentliggjort sit oplæg til det kommende budget. Budgettet, som er for de næste fire år, er sendt til 1. behandling og i høring med frist til på mandag.

50 millioner til Blovstrød
Budgetforslaget lægger blandt andet op til at investere 50 millioner kroner i nye anlæg i Blovstrød. Dels i form af endnu en ny daginstitution i 2020, dels i form af en ny klub til bydelens børn og unge året efter.

Opretholder serviceniveauet
Borgmesteren siger bl.a.: "Vi har de seneste år gennemgået en strategisk vækst i kommunen, og noget af det, byrådet skal forholde sig til, er, om de nye boligområder betyder, at vi skal ændre på vores service. I Blovstrød - som er ved at blive udbygget nu - må vi planlægge anlæg, så vi opretholder det serviceniveau, der er."

Ifølge borgmester Jørgen Johansen er fundamentet for budgetoplægget den solide økonomistyring, der er blevet skabt gennem de sidste år. 

”Derfor er ét af hovedbudskaberne i oplægget, at vi i byrådet sørger for at tage tidligt fat på at lægge en politisk strategi for håndteringen af den ubalance, der forventes at opstå i 2019," slutter borgmesteren.