Bjørnekloen - en invasiv plante

Bjørnekloen kan give mennesker voldsomt udslæt. Men den er heldigvis forholdsvis enkel at bekæmpe og udrydde i haven 

Bjørnekloen skal bekæmpes mens der kun er én eller få planter. Får den først lov til at brede sig bliver arbejdet stort!

Bjørnekloen skal bekæmpes mens der kun er én eller få planter. Får den først lov til at brede sig bliver arbejdet stort!

INVASIV  Ukrudtsplanten kæmpe-bjørnekloen er en invasiv plante, og kan give både mennesker og dyr et voldsomt udslet og store vabler, hvis dens saft kommer i nærkontakt med huden. Derfor er det vigtigt, at du bekæmper kæmpe-bjørneklo, hvis de gror i din have, inden den spreder sig.

Sådan bekæmper du bjørnekloen
Kæmpe-bjørnekloen bliver op til 3 m høj, hvorimod de ufarlige typer ikke bliver mere end 1,5 m. Du bekæmper den således:

 1. Find et par gode handsker og en skarp spade frem.
 2. Stik spaden i jorden med en vinkel på 45 grader ca. 10 cm fra planten, og skær rødderne på bjørnekloen over og hiv planten op.
 3. Husk at få hele roden med op.
 4. Gentag om nødvendigt fra den anden side.
 5. Har du mange kæmpe-bjørnekloer, kan det være let og tidsbesparende at slå dem ned med en le. Men denne metode er mindst effektiv i længen. Det bedste er at grave dem op enkeltvis.
 6. Alternativt kan du låne et par får eller geder, de vil hurtigt få bjørnekloen udryddet.
 7. Fjern altid afhuggede bjørneklo, og lad dem ikke ligge, også selvom ingen kommer i berøring med dem. De kan stadig sprede frø, hvis der er sket frødannelse, selvom de er afhuggede.
 8. Smid bjørnekloen i en sæk og kør dem på genbrugsstationen, smid dem ikke på kompostbunken, da de også kan sprede frø herfra.
 9. Gentag bekæmpelsen, til bjørnekloen er helt udryddet. Hvis du bekæmper bjørneklo effektivt og vedholdene, vil du relativt hurtigt have væsentlig færre planter.

Pas på dig selv når du fjerner bjørnekloen

 1. Beskyt huden, når du fjerner bjørneklo. Hav lange ærmer og bukser på, og husk handsker. Tøjet skal være vandtæt. Plantens saft giver et voldsomt udslæt eller deciderede brandvabler på både mennesker og dyr. Hudcellerne og vævet under huden dør ved kontakt med saften, og derfor kan heling af sårene tage op til halvandet år. 
 2. Brug langskaftede redskaber, såsom en bjørneklospade, så du undgår at røre ved planten.
 3. Brug maske, hvis du bruger maskiner, fx en kratrydder, til at fjerne bjørneklo, så du ikke får stænk af planternes saft på dig eller andre. 
 4. Gør redskaber og maskiner grundigt rene efter brug, så eventuelle frø ikke bliver spredt til andre dele af haven.
 5. Får du bjørneklo-saft på dig, så vask straks huden med sæbe og undgå sollys i mindst en uge efterfølgende. Kontakt din læge, hvis du får udslæt eller blaser.

Indberet bjørnekloen

 • Allerød Kommune har en indsatsplan mod kæmpe-bjørnekloen, du har derfor som grundejer pligt til at bekæmpe planten og følge kommunens retningslinjer.
 • Find information på kommunes hjemmeside eller henvende dig til forvaltningen med ansvar for miljøet.
 • Er bjørnekloen på et offentligt område, kan du også indberette det til kommunen eller til Skov- og Naturstyrelsen her