Supercykelstien graves op pga. fjernvarmen til Blovstrød

På en strækning lægges de ny fjernvarmerør til Blovstrød ned i den nyetablerede supercykelsti  

  Den ene halvdel af supercykelstien, som går til Blovstrød, er nu brækket op på en længere strækning for at give plads til den nye fjervarmeledning, der føres fra Birkerød frem til Blovstrød. Foto: AOB

Den ene halvdel af supercykelstien, som går til Blovstrød, er nu brækket op på en længere strækning for at give plads til den nye fjervarmeledning, der føres fra Birkerød frem til Blovstrød. Foto: AOB

OM IGEN  Man skulle tro, at det var lyv - men det er sandt: Den netop færdiganlagte supercykelsti, som forbinder København med bl.a. Blovstrød, graves nu op på en strækning, for at give plads til de nye fjernvarmeledninger, der skal forsyne Blovstrød med ny varme.

Den nordgående supercykelsti fra Birkerød til Blovstrød er i øjeblikket lukket for cyklisterne på et længere strækning af Kongevejen omkring den sydlige kommunegrænse, da entreprenørmaskiner er igang med at nedlægge to parallelle hovedforsyningsrør til bl.a. Blovstrød. 

Det er både i Rudersdal Kommune (Birkerød) og i Allerød Kommune, at opgravningen af cykelstien sker. Ved den militære vejunderføring - syd for Høveltevej - føres forsyningsrørene dog et godt stykke ind på de militære områder, og frem til Høveltegård, som også får glæde af en fjernvarmetilslutning.

Ved Ellebækbroen ledes varmeledningerne - ved en vejunderføring - over på den anden side af Kongevejen, hvor der her etableres en stikledning til Høvelte Kaserne.