Der graves overalt i Blovstrød - og det bliver ved længe endnu

Der er for tiden stor entreprenør-aktivitet i Blovstrød, hvor det larmer og støver mange steder

Lige meget hvor man kører på Kongevejen, vil man for tiden se store jordbunker. Foto: AOB

Lige meget hvor man kører på Kongevejen, vil man for tiden se store jordbunker. Foto: AOB

AKTIVITET  I øjeblikket graves der overalt i Blovstrød - selv her i ferieperioden. Det er lige meget, hvor man kigger hen, så er der store jordbunker og gravemaskiner mange steder. De tre store byggepladser - Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen er i sig selv en storforbruger af entreprenørmaskiner - og det bliver nok ved et års tid endnu - men også i den ældre del af Blovstrød og langs Kongevejen er der gang i maskinparken.

Store projekter
En af de store projekter, der er årsag til de mange gravearbejder, er fjernvarmen, som nu skal frem til Blovstrød - og den skal gerne være helt klar til, når fyringssæsonen begynder. I øjeblikket er man startet i begge ender af fjernvarmesystemet - både i Birkerød og i Blovstrød - og så mødes man på midten! 

Der er allerede nu gravet ud for varmerørene ved svømmehallen, og ved skolen skal der kobles fjernvarme til to bygninger. Der er altid to rør ved etablering af fjernvarme - et rør for 'frem' og et rør for 'retur'. Enten er de to rør isoleret sammen (ved stikledninger), eller også er der tale om to selvstændige rør (ved hovedforsyningsledninger). Fotos: AOB

Der er allerede nu gravet ud for varmerørene ved svømmehallen, og ved skolen skal der kobles fjernvarme til to bygninger. Der er altid to rør ved etablering af fjernvarme - et rør for 'frem' og et rør for 'retur'. Enten er de to rør isoleret sammen (ved stikledninger), eller også er der tale om to selvstændige rør (ved hovedforsyningsledninger). Fotos: AOB

Skolen, svømmehallen og Blovstrødhallen
Ved Blovstrød Skole skal man koble til ved to forskellige bygninger, og dette arbejde skal være helt færdigt, inden skoleferien slutter, så der ikke bliver nogen gener for eleverne og skolepersonalet, når det nye skoleår starter. Endvidere bliver tilkoblingen til svømmehallen også klar. Også Blovstrødhallen får tilsluttet fjernvarme, og tilsvarende kobler også boligerne i Frugtlunden og Grønningen sig til denne varmekilde.

Der er to større arbejder, som har taget noget tid at forberede. Det er underføringen af rørsystemet under Kongevejen og Sortemosevej. Her har man nu boret foringsrør under begge vejbaner, for at undgå at genere trafikken ved at grave kørebanen op. Herefter skyder man fjernvarmerørene igennem foringsrørene. 

Under Sortemosevej og under Kongevejen er der nu boret foringsrør for de kommende fjernvarmerør. Foto: AOB

Under Sortemosevej og under Kongevejen er der nu boret foringsrør for de kommende fjernvarmerør. Foto: AOB

Ved Sortemosevej - ud for privatskolen - er der også anlægsarbejder i gang - det er dog ikke fjernvarmen det gælder her, men en sikring af skolens elever, som skal krydse Sortemosevej for at komme til/fra bus-stoppestedet. Dette projekt bliver etableret i forbindelse med en ny vejtilslutning til udbygningen af bl.a. Teglskoven syd for XL-byg. Læs mere her: Entreprenøren kæmper med tiden.

Andre byggerier
Af andre byggerier her i Blovstrød, som vil kræve entreprenørmaskiner er, når Netto starter med at udvide parkeringsarealet ud mod Kongevejen, hvor også byggeriet af den nye daginstitution (1. etape) ved skolealléen vil starte op omkring oktober måned. Endvidere er der også byggeriet bag kroens og Rema 1000's parkeringsplads, hvor der skal opføre 18 rækkehuse, og som snart går rigtig i gang med udførelsen af p-kælderen.

Kongevejsrenoveringen
Og så må vi ikke glemme, at snart bliver renoveringen af Kongevejens anden etape også påbegyndt - det er strækningen nord for Sortemosevej og frem til Sjælsø Allé. Her bliver ændringerne dog ikke så omfattende som ved første etape - bl.a. sparer man chausséstenene væk, og der bliver intet fortov på vestsiden af vejen. LÆS HER:  Anden etape af Kongevejsrenoveringen - en skrabet udgave.

Jo - der graves overalt i Blovstrød!