Vedligehold af hæk mod vej

Som grundejer skal du huske at beskære din hæk, træer og anden beplantning, som breder sig ud over vej, cykelsti og fortov

Den tidlige sommer er godt i gang, og dermed er også hækkene i gang med at brede sig ud over fortorve og stier. Foto: AOB

Den tidlige sommer er godt i gang, og dermed er også hækkene i gang med at brede sig ud over fortorve og stier. Foto: AOB

TILGÆNGELIG  Den tidlige sommer er godt i gang, og med dén hække og plæner der spirer og gror. Vi skal alle sammen være med til at holde vores fælles arealer flotte og tilgængelige. Det skriver Allerød Kommune på sin hjemmeside og fortsætter:

Som grundejer betyder det at du skal huske at beskære din hæk, træer og anden beplantning, som breder sig ud over vej, cykelsti og fortov. Både langs offentlige og private veje og stier.

4,2 meter ovre kørebanen
Der skal være en fri højde på mindst 2,75 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane. Din beplantning skal holdes inde på din grund. Skellet går altid bag lygtepæle og skilte, så de holdes helt fri for beplantning. Ingen bevoksning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte.

Hvis du har spørgsmål om beskæring, så står kommunen gerne til rådighed med vejledning, hvis du sender en mail til park-vej@alleroed.dk.