Nu kommer fjernvarmen til Blovstrød

Der er nu rigtige mange aktiviteter i gang mht. etableringen af fjernvarmen til Blovstrød

Når man kommer fra Birkerød og kører mod Blovstrød vil man i disse dage se, at der i vejkanten ligger en række rør. Det er hovedforsyningsrør, som skal føre fjernvarmen fra Birkerød frem til Blovstrød. Foto: AOB

Når man kommer fra Birkerød og kører mod Blovstrød vil man i disse dage se, at der i vejkanten ligger en række rør. Det er hovedforsyningsrør, som skal føre fjernvarmen fra Birkerød frem til Blovstrød. Foto: AOB

FJERNVARME  Inden fyringssæsonen starter til efteråret i år, skal der være ført fjernvarmerør frem til forskellige institutioner i bl.a. Blovstrød. Også Høvelte Kaserne og Høveltegård skal have fjernvarmeforsyningen tilkoblet. 

Der arbejdes flere steder med forberedelserne til nedlægning af varmerørene, og i det militære område syd for Høveltegård - et pænt stykke fra Kongevejen - er der pt. gravet ud for at arkæologerne kan undersøge, om man støder på fortidsminder, og derfor pludselig må stoppe nedgravningen af fjernvarmerørene. 

I det militære område syd for Høveltegård - et pænt stykke fra Kongevejen, hvor forsyningrørene skal nedlægges - er der pt. gravet ud for, at arkæologerne kan undersøge, om man støder på fortidsminder, og derfor pludselig må stoppe etableringen af fjernvarmerørene. Foto: Nikolaj Hoffmann

I det militære område syd for Høveltegård - et pænt stykke fra Kongevejen, hvor forsyningrørene skal nedlægges - er der pt. gravet ud for, at arkæologerne kan undersøge, om man støder på fortidsminder, og derfor pludselig må stoppe etableringen af fjernvarmerørene. Foto: Nikolaj Hoffmann

I den anden ende af projektet - ved Blovstrød Skole - har man gjort klar til nedlægning af stikledning, som føres frem til skolen. Ingeniør Nikolaj Hoffmann fra Sweco A/S fortæller til AOB: "Vi gør dette arbejde færdigt nu, således, at de indgreb der skal ske ved skolen, er helt afsluttet, når det nye skoleår starter. Rørene nedlægges langs skolealléen, og underføringen ved Kongevejen udføres i morgen, tirsdag. Her skyder man et rør under vejen fra IBM's parkeringsplads." 

Stikledningen skal senere også forsyne Blovstrød Svømmehal og den nye daginstitution, som kommer til at ligge ud mod Kongevejen - læs mere her: Ny daginstitution.

Ved Blovstrød Skole har man gjort klar til nedlægning af en stikledning, som føres frem til skolen langs alléen. Man gør dette arbejde færdigt nu, således, at de indgreb der skal ske ved skolen, er helt afsluttet når det nye skoleår starter. Foto: AOB

Ved Blovstrød Skole har man gjort klar til nedlægning af en stikledning, som føres frem til skolen langs alléen. Man gør dette arbejde færdigt nu, således, at de indgreb der skal ske ved skolen, er helt afsluttet når det nye skoleår starter. Foto: AOB

FAKTA:
I alt skal følgende ejendomme i første omgang forsynes med fjernvarme:

  • Høveltegård
  • Høvelte Kaserne
  • Boligbebyggelsen Frugtlunden
  • Boligbebyggelsen Grønningen
  • Blovstrødhallen
  • Blovstrøds nye daginstitution
  • Blovstrød Skole
  • Blovstrød Svømmehal


LÆS OGSÅ: Konstruktivt forslag til linieføring