Asfaltarbejdet er startet

Præcis kl. 20:00 startede asfaltarbejdet på vores nye Kongevej, som blev lukke for trafikken i den sydlige retning

Da klokken slog 20:00 rullede maskinerne - som planlagt - frem på Kongevejen for at gøre klar til at asfaltere kørebanen. Foto: AOB  

Da klokken slog 20:00 rullede maskinerne - som planlagt - frem på Kongevejen for at gøre klar til at asfaltere kørebanen. Foto: AOB 

ASFALTARBEJDE  Her til aften blev kørebanen for den sydlige trafik lukket på Kongevejen fra Sortemosevej og mod syd frem til Høveltevej. Årsagen er, at nu bliver vor Kongevej asfalteret, og det varer det meste af denne uge. Da der er tale om natarbejde vil lukningen kun være i nattetimerne fra kl. 20:00 til 6:00 morgen. 

Omkørsel
Fra kommunen lyder det: "Mandag - tirsdag – onsdag og torsdag vil Kongevejen i Blovstrød være ensrettet i nordlig retning i ovennævnte tidsrum. For trafik mod København (sydlig retning) vil der være omkørsel ad Nymøllevej – Skovmosen – Høveltvangsvej – Bregnerød Byvej – Gammel Høveltevej og Høveltevej til Kongevejen. - Følg skiltene!”