Alsang og udendørs gudstjeneste

I søndags var der gudstjeneste i Blovstrøds sognegårdshave med efterfølgende alsang

Kirkens transportable alterkors dannede baggrund for sognepræst Kristine K. Ravns udlægning af teksten til 1. søndag i Trinitatis. Foto: AOB

Kirkens transportable alterkors dannede baggrund for sognepræst Kristine K. Ravns udlægning af teksten til 1. søndag i Trinitatis. Foto: AOB

TRINITATIS  Menighedsrådsmedlem, Jørgen Jessen, fortæller: Trinitatistiden blev indviet i søndags ved en stemningsfuld gudstjeneste i den smukke have bag sognegården.

Blovstrød Kirkes transportable alterkors dannede baggrund for Kristine K. Ravns fine udlægning af teksten til 1. søndag i Trinitatis. Prædikenens ord forstærkedes af solens spil i træer og buske og de mange fremmødte oplevede en helt særlig atmosfære om kirkens budskab.

Efter tjenesten havde deltagerne lejlighed til at udveksle tanker over en kop kirkekaffe.

Jørgen Jessen fortæller videre: Alterkorset er udformet af kirkens tidligere nabo Niels Madsen til brug i hans eget hjem, idet hans moder af helbredsmæssige grunde ikke kunne komme i kirken. Den daværende præst Arne Kongsgaard kom da i hjemmet for at forrette tjenester for hende. Kirken lånte korset i de perioder, hvor der skete renovering i kirkerummet, så gudstjenesterne blev afholdt i sognegårdens konfirmandstue. Korset er siden doneret til kirken.

De efterfølgende par timer genlød sognegårdshaven af mange sange fra Blovstrød kirkes alsangshæfte.

Kirsten Rasted akkompagnerede på bedste vis til sangene, og deltagerne udviste stor glæde ved at få lov til at udfolde deres sangstemmer i den frie luft. Imellem sangene nød deltagerne deres medbragte picnic.

Kirsten Rasted akkompagnerede på bedste vis til sangene. Foto: AOB

Kirsten Rasted akkompagnerede på bedste vis til sangene. Foto: AOB