Blovstrød skolebestyrelses tanker

Skolebestyrelsen har udsendt et nyt brev til alle forældre om Blovstrød Børneby og uddybet bestyrelsens tanker

Planerne om Blovstrød Børneby blev i skolebestyrelsen modtaget med stor interesse og glæde, og man så store muligheder for at tiltrække de mange nye tilflyttere, som man skal være klar til at modtage i de kommende år. Arkivfoto: AOB

Planerne om Blovstrød Børneby blev i skolebestyrelsen modtaget med stor interesse og glæde, og man så store muligheder for at tiltrække de mange nye tilflyttere, som man skal være klar til at modtage i de kommende år. Arkivfoto: AOB

BØRNEBY  Skolebestyrelsen for Blovstrød Skole havde den 6. juni udsendt en skrivelse til samtlige forældre på skolen, hvor man i skrivelsen opfordrede forældrene til at give deres mening til kende i sagen om Blovstrød Børneby. Dagen efter gengav vi skrivelsen her på vor hjemmeside, og vi er siden blevet bekendt med, at den skabte en del spørgsmål og frustration hos mange forældre. 

Siden - den 15. juni - har skolebestyrelsen udsendt et nyt brev til alle forældre med titlen 'Skolebestyrelsens tanker', hvor man uddyber sagen. Bestyrelsen skriver: 

Kære Forældre.

Formål med brevet 
Planerne om Blovstrød Børneby blev i skolebestyrelsen modtaget med stor interesse og glæde, og vi så store muligheder for at tiltrække de mange nye tilflyttere, som vi skal være klar til at modtage i de kommende år. En stor investering på et tiltrængt område.

Da skolebestyrelsen besluttede at sende et åbent brev, skal det ses i lyset af, at vi efter de første oplysninger omkring planerne for Blovstrød Børneby, dog sad med en frustration over, at man allerede havde truffet nogle beslutninger, som ville have stor betydning for børn med daglig gang i Blovstrød. Og endnu vigtigere - en frygt for ikke at være blevet hørt. 

Skolebestyrelsen reagerede hurtigt og deltog i dialogmøder på kommunen, og fik luftet vores glæde og frustrationer. Vi savner en samlet helhedsplan for vores skole, hvor der er taget højde for de mange ekstra børn, vores skole skal kunne rumme.

Hvis nogle har fået opfattelsen af, at skolebestyrelsen ikke synes om tanken om Blovstrød Børneby, så beklager vi - det er IKKE tilfældet. Vi ønsker ej heller 'at skabe frygt'. Men vi føler det som vores pligt, på vegne af forældrene på Blovstrød Skole (og i kommende forældre til børn på Blovstrød Skole), at sikre os, at man tager højde for en helhedsplan, hvor der er taget højde for ALLE faktorer og ikke kun enkelte.

Vi er de første der bliver bekendt med planerne, som vi ikke mener, tager højde for alle skolebørn - samtidig med, at udearealer på skolen inddrages. Måske har vi taget fejl i vores vurdering af, om det er af betydning for elever eller ej - men vi mente det det var det rigtige at gøre. 

De første skitser for området.   Orange markering = Mulige byggeområder

De første skitser for området. Orange markering = Mulige byggeområder

Skolebestyrelsens plan
Skolebestyrelsen burde i brevet have forelagt vores egne planer. Men - sagen er den, at skolebestyrelsen ikke har en enstemmig plan. Ikke fordi vi ikke er enige, men ganske enkelt fordi, tiden ikke har været til, at nå at lave en plan efter vores ønsker og behov. Vi har fokuseret på at få indflydelse som det første!

Har vi så overhovedet nogle tanker eller 'er det bare tomme trusler og brok'? Selvfølgelig har vi tanker og idéer - f.eks. ser vi gerne Blovstrødhallens areal tænkt ind i en helhedsplan. Konkret ønsker skolebestyrelsen, at der, som det første, bygges en fleksibel indrettet børneinstitution på et areal omkring Blovstrødhallen.

På den måde imødekommes behovet for institutionspladser på 0-6 års området, og der vindes tid til at analysere og drøfte principperne i helhedsplanen. Hvis prognoserne ændrer sig er der jo ingen grund til at bygge flere klasselokaler, hvis der ikke er noget behov - omvendt skal vi skynde os, hvis alle tilflyttere har skolesøgende børn. Men først skal vi sikre os, at vi kan blive hørt! 

Bliver vi så hørt? 
Ja, vi har allerede nu gjort vores indflydelse gældende - om end meget lidt indtil videre. Men havde vi ikke reageret fra start, er det meget tvivlsomt, om planerne om en mindre boldbane (de første skitser for området, krævede ca. 1/3 af boldbanen, for at kunne udføres), samt bebyggelse på multibanen og alléen (brandvejen) ville kunne ændres. Vi håber, man fortsat vil lytte til vores idéer. 

De første skitser for området viste bl.a. en bebyggelse på alléen, som er brandvejen til skolen - jf. ovenstående planskitse. Foto: AOB

De første skitser for området viste bl.a. en bebyggelse på alléen, som er brandvejen til skolen - jf. ovenstående planskitse. Foto: AOB

Hvorfor spørger vi så holdninger om reaktioner? 
Det kan nogle gange være svært at vide, hvilke kampe vi skal kæmpe, og det er derfor vigtigt for skolebestyrelsen at vide, hvor stor opbakning vi har til de sager vi kæmper på jeres vegne - og HVOR meget vi skal kæmpe for den enkelte sag.

At vores udformning af brevet tager fokus fra selve årsagen (og vores bekymringer) er selvfølgelig taget til efterretning, og er jo nok også et signal om, at der ikke er de store bekymringer at spore blandt forældre. Vi vil dog fortsat gøre vores for, at der ikke laves mindre plads til flere børn på skolens areal, end flere børn på mindre plads.


LÆS OGSÅ: Til forældrene på Blovstrød Skole