Hunde i snor

Serviceoplysning til Blovstrød-borgerne: 
Fra maj skærper Naturstyrelsen tilsynet med hundeejere, og det kan koste dyrt, hvis man ikke har sin hund i snor

Mange hundeejere er slet ikke klar over, at man skal have sin hund i snor i naturen - det kan koste en bøde, hvis man ikke overholder dette forbud, og fra 1. maj skærper Naturstyrelsen tilsynet med hundeejerne.

Mange hundeejere er slet ikke klar over, at man skal have sin hund i snor i naturen - det kan koste en bøde, hvis man ikke overholder dette forbud, og fra 1. maj skærper Naturstyrelsen tilsynet med hundeejerne.

SKOVTUR  Som det var tidligere, skulle hunde enten holdes i snor eller ejeren skulle have 'fuld herredømme' over hunden, det vil sige, at han skulle være i stand til at kalde den til sig. Men sådan er det ikke i dag, nu skal alle hunde i snor i naturen. Der er kun ganske få undtagelser.

Naturstyrelsen skriver bl.a.: Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster. Også hunde i snor kan virke skræmmende. Vis derfor altid hensyn til andre naturgæster. Tænk fx på, at en gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.

  • Husk, at alle hunde - også de ellers fredelige og velafrettede - har et jagtinstinkt
  • Husk, at reglerne også gælder, selv om der ikke er opsat skilte

Naturstyrelsen anmelder det til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs på Naturstyrelsens arealer, hvor man ikke har fået lov.

Reglerne er som følger:
-  I skoven
I skoven (F.eks. Tokkekøb Hegn - øst for Kongevejen) skal hunden altid holdes i snor - hele året.

-  På udyrkede arealer
På udyrkede arealer (F.eks. Blovstrød enge og grønningen ved gadekæret) skal hunden altid holdes i snor - hele året.

-  Ved standen
I sommerhalvåret - fra april til og med september - skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret - fra oktober til og med marts - må man gerne lade sin hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

-  I hundeskove
I hundeskove (F.eks. i Tokkekøb Hegn - vest for Kongevejen, jf. nedenstående kort) må hunden gerne gå løs, hvis føreren har fuld herredømme over den.

-  I byer og bymæssig bebyggelse
I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade sin hund færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at den enten føres i snor eller er i følge med en person, som har fuld herredømme over den.

Skærpet opsyn
Fra maj skærper Naturstyrelsen tilsynet med hundeejere, og det kan koste dyrt, hvis man ikke har sin hund i snor.

"Vi vil føre et hårdere opsyn. Når vi møder folk, der ikke har deres hunde i snor, påpeger vi det altid, men vi har jo også hjemmel til at opkræve folks navn og adresse og anmelde dem for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven," siger Sven Norup, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen i hovedstaden.

Bøde på 2.000 kroner
Går man tur med sin hund uden at have den i snor, kan det resultere i en bøde på 2.000 kroner. Sidste år uddelte Naturstyrelsen 30 bøder til hundeluftere, der ikke havde deres hunde i snor, men med udsigten til et skærpet tilsyn, kan det tal stige markant.

Her ligger de to nærmeste hundeskove i forhold til Blovstrød.

Her ligger de to nærmeste hundeskove i forhold til Blovstrød.

Naturstyrelsen skærper deres tilsyn i forbindelse med en ny kampagne ved navn ’Flink af natur – hold hunden i snor,’ som Friluftsrådet lancerer i starten af maj.

"Det er især nu, det er vigtigt, at man har sin hund i snor, fordi alle de vilde dyr ude i skoven begynder at yngle. Hvis der er noget, de ikke har brug for, så er det løsgående hunde," siger Sven Norup.

          Selv om der ikke er skiltet med 'Hunde i snor', er det forbudt at have løsgående hunde i             skove og udyrkede arealer. Foto: AOB

          Selv om der ikke er skiltet med 'Hunde i snor', er det forbudt at have løsgående hunde i
         
skove og udyrkede arealer. Foto: AOB

Han forklarer hvordan dyr som harer, fasaner, ænder og nattergale, der har deres yngel på jorden, forsvinder fra området, hvis de bliver forstyrret – i værste fald bider hundene dyreungerne ihjel.

Det kan altså have store konsekvenser for det vilde dyreliv i naturen, hvis hundeejere slipper Buller eller Trofast fri, når de er ude at gå tur.

"I langt de fleste tilfælde tror jeg, at det er manglende respekt for reglerne. Derudover er der også mange, der ikke er klar over, hvor store konsekvenser det egentlig kan have for naturen," siger Sven Norup.

Derfor er kampagnen tænkt som en service, der skal oplyse folk om, at det går ud over de vilde dyr, samt at der er folk, der ikke er glade for at møde hunde, der ikke er i snor.