Her er bronzeøksen fra Blovstrød

I onsdags kunne man høre om den fine 3000 år gamle bronzeøkse, som i år var dukket op af Blovstrøds muld

Den velbevarede 3000 år gamle bronzeøkse fundet i Blovstrød. Foto: Museum Nordsjælland

Den velbevarede 3000 år gamle bronzeøkse fundet i Blovstrød. Foto: Museum Nordsjælland

DETEKTORFUND  Tit hører man om spændende skattefund fra oldtiden og middelalderen, som dukker op over hele Danmark. Fundfeberen har ramt landet, og en masse ivrige mennesker vandrer markerne tynde med metaldetektorer i håbet om at finde danefæ eller andre spændende fund. Men hvordan ser det så ud i Nordsjælland og specielt i Allerød Kommune? Det berettede museumsinspektør Esben Aarsleff fra Museum Nordsjælland om ved et foredrag i onsdags på Allerød Bibliotek. 

Der var stor interesse for foredraget, som er en del af 'Historier om Danmark', der er et tværgående samarbejde mellem folkebibliotekerne, Slots- og Kulturstyrelsen, DR og Nationalmuseet. Foto: AOB

Der var stor interesse for foredraget, som er en del af 'Historier om Danmark', der er et tværgående samarbejde mellem folkebibliotekerne, Slots- og Kulturstyrelsen, DR og Nationalmuseet. Foto: AOB

Bronzeøkse fra Blovstrød
Ved foredraget præsenterede Esben Aarsleff en række forskelligartede fund, fra de fineste guldstykker til de ødelagte blykugler, som er kommet op af jorden de seneste år i Nordsjælland. Det, der var specielt interessant for Blovstrød-borgerne, var naturligvis at høre om det nyeste fund fra Blovstrød, hvor der i januar måned dukkede en fin 3000 år gammel bronzeøkse op af mulden. 

Esben Aarsleff oplyste i den forbindelse, at det ikke var museet, som havde fundet øksen - som det måske var forventet - og den var heller ikke fundet i en søgerende. Det var en privatperson, som gik en søgende tur på marken langs Sortemoseskoven med sin metaldetektorer i håbet om at finde danefæ - og det fandt han så: en velbevaret bronzeøkse. Placeringen var et stykke syd for Ejnars Sti - jf. kortet.

De to større detektorfund der har været i Blovstrød: 1) Ud for Sortemose  skoven (bronzeøksen) og 2) i Blovstrøds præstegårdshave, hvor arkæologerne - i forbindelse   med etablering af et jordvarmeanlæg - fik lejlighed til nærmere at undersøge, hvad der gemte sig i kirkemulden - og der var mange spændende ting - lige fra mønter til dele af en brynje.                       

De to større detektorfund der har været i Blovstrød: 1) Ud for Sortemoseskoven (bronzeøksen) og 2) i Blovstrøds præstegårdshave, hvor arkæologerne - i forbindelse med etablering af et jordvarmeanlæg - fik lejlighed til nærmere at undersøge, hvad der gemte sig i kirkemulden - og der var mange spændende ting - lige fra mønter til dele af en brynje.                     

Bronze er ikke et grundstof, men er en legering der normalt består af 90% kobber og 10% tin. Der tilsættes nogle gange også en anelse bly, da det får den smeltede masse til at flyde bedre ved støbning. Nordboerne blandede ikke de to grundstoffer, men hjembragte bronzeemner - som f. eks. skjolde - fra syden og smeltede så bronzen om til de våben, redskaber og smykker man ønskede.  

Fattig på arkæologiske detektorfund
Esben Aarsleff måtte konstatere, at Allerød Kommune er et fattigt område mht. arkæologiske detektorfund, idet der kun er 10 steder i kommunen, hvor man har registret detektor-danefæ. Jf. nedenstående kort.  

Museumsinspektøren oplyser i øvrigt, at der nord for Lynge i 1792 blev fundet 6 flotte lurer i brudevælte mose, men da de ikke er detektorfund, er de ikke med i nedenstående oversigt.

Der er kun 10 steder i kommunen, hvor man har registret detektor-danefæ.

Der er kun 10 steder i kommunen, hvor man har registret detektor-danefæ.

Esben Aarsleff fortalte i øvrigt om de mange interesserede personer, som leder på markerne med metaldetektorer i håbet om at finde danefæ - og så få danefæ-godtgørelse. Man skal søge lodsejeren om tilladelse til at søge på arealet, og i øvrigt er det forbudt at søge danefæ på fredede arealer.

Esben Aarsleff kunne oplyse følgende om genstande, som er erklæret for danefæ pr. år:
Antal danefæ i 2012: 3.772
Antal danefæ i 2013: 4.367
Antal danefæ i 2014: 5.312

Udbetalt danefægodtgørelse pr. år:
Udbetalt i 2012: 0,9 mio. kr.
Udbetalt i 2013: 1,2 mio. kr.
Udbetalt i 2014: 3,0 mio. kr.
Udbetalt i 2015; 4,23 mio, kr.