Præsentation af kirkebilleder

I torsdags var der fernisering i sognegården, hvor ti billeder med motiv af Blovstrød Kirke blev afsløret

Sognepræst Kristine K. Ravn bød velkommen til præsentationen af de ti billeder, som nu er ophængt i Blovstrød Sognegård. Foto: AOB

Sognepræst Kristine K. Ravn bød velkommen til præsentationen af de ti billeder, som nu er ophængt i Blovstrød Sognegård. Foto: AOB

FERNISERING  Det er ikke så sjældent, at Blovstrød Kirke får skænket gamle fotos og malerier af kirken. I en sådan grad, at man nu har samlet en hel lille væg med forskellige malerier, fotos og sågar en enkelt juleplatte af kirken. Der var fernisering i torsdags i sognegården, hvor ti billeder blev afsløret.

Jørgen Jessen fra menighedsrådet fortalte om historierne bag de enkelte billeder. Foto: AOB

Jørgen Jessen fra menighedsrådet fortalte om historierne bag de enkelte billeder. Foto: AOB

Jørgen Jessen berettede historierne bag de enkelte billeder i det omfang proveniensen er tilgængelig - hvem der havde malet malerierne, og hvem der havde skænket billederne. 

Jørgen Jessen fortalte bl.a.:

ØVERST (fra venstre):
1.  Maleri af Blovstrød Kirke set fra Kildebakken 2. Signeret af R. Richart. Det vides ikke, hvem der har doneret billedet.

R. Richart er et ukendt navn. Imidlertid er der for tiden et andet landsbykirkebillede og et landskabsmaleri fra hans hånd udbudt på auktionshuset ebay.

2. Maleri af kirken af præst og kunstmaler C. L. Toft. Doneret af Ingrid Heintz, Falkenhøjgård i Allerød.

Billedet er et særdeles fint maleri af kirken set fra syd fra 1953. C. L. Toft, der er født i 1877, fravalgte et virke som malersvend og uddannede sig til kunstmaler på Kunstakademiet, samt i Firenze. Imidlertid følte han sig kaldet til præstegerningen og uddannede sig efterfølgende hertil. Under sit virke som præst i bl.a. Skt. Hans Hospital i Roskilde og ved sanatoriet i Boserup skov var han aktiv med maling og restaurering af altertavler, samt malerarbejder i kirker overalt i landet. Endvidere malede han en række billeder af bygninger, skove og landskaber. 

Blovstrød kirke har i 1953 af familien Trojel fået doneret et zinkrelief forestillende nadveren, som C. L. Toft havde benyttet som grundlag for et maleri. 

Han sluttede sin præstetid i Høje Tåstrup som pastor emeritus omkring 1950 og boede i 1958 i Lillerød ved sin død. 

3. Sort/hvidt-foto af kirken set fra Smedegyden. Fotograf ukendt.

Billedet er taget i første halvdel af 1900-tallet, da Smedegyden udgik direkte fra Kongevejen. 

4. Tegning af Blovstrød Kirke. Det vides ikke, hvorfra billedet er kommet. Tegneren er ukendt.

Billedet er en omhyggeligt detaljeret blyantstegning af kirken, hvor der er lagt vægt på de geometriske udtryk af murkanter, vægge og vinduer. Ganske givet er det samme kunstner som billede nr. 7. 

I MIDTEN (fra venstre):
5. Juleplatte fra 1931 med motiv af Blovstrød Kirke. Doneret af Ingrid Heintz.

På undersiden står fabrikatsnavnet BAVARIA.

Juleplatte med 'Blaustrød' Kirke som motiv. Foto: AOB

Juleplatte med 'Blaustrød' Kirke som motiv. Foto: AOB

6. Sort/hvidt foto med kirken i baggrunden. 

Billedet viser Grønningen taget fra Blovstrød Byvej mod syd. Fotograf ukendt.

NEDERST (fra venstre):
7. Koloreret tegning af Blovstrød Kirke. Doneret af Marianne Frandsen, Blovstrød.

Billedet er ligesom tegning nr. 4 en omhyggeligt detaljeret tegning af kirken, hvor der er lagt vægt på de geometriske udtryk af murkanter, vægge og vinduer. Dette billede er efterfølgende farvelagt med farveblyant. Det er ikke lykkedes at tyde tegnerens signatur på billedet. Billedet antages at være fra 1. halvdel af 1900-tallet.

8. Farve-foto af kirken set fra syd. Fotograf ukendt.

9. Fotoopsats. Billede af præst og to billeder af kirkens indre. Ukendt oprindelse.

Udformningen af stolesæderne på det ene af fotografierne viser, at billedet er fra før 1921, hvor de nuværende sæder med afskårne oversider indsættes. Der er derfor næppe tvivl om, at billedet viser provst og præst Nikolai Frederik Trojel, der dør i 1923, 57 år gammel..

10. Maleri af kirken set fra Smedegyden 1932.

Menighedsrådet købte i februar 2015 et maleri af Karl Wennemoes (1889 -1965). 

Karl Wennemoes, der oprindeligt hed Karl Peter Jørgensen, er født i Birkerød i 1889. Han tog navneforandring til et slægtsnavn Wennemoes i 1914. Han uddannede sig til kunstmaler på Kunstakademiet i København og supplerede sin uddannelse med besøg i Tyskland, Schweiz og Italien, hvor han udførte dekorationer i kirker og offentlige bygninger. Dertil kom studieophold i bl.a. Paris. Der findes mange af hans malerier på Rudersdal museum. Han er begravet i Birkerød i 1965.

Blovstrød Kirke set fra Smedegyden. Maleri af K  arl Wennemoes.   Foto: AOB

Blovstrød Kirke set fra Smedegyden. Maleri af Karl Wennemoes. Foto: AOB