Atlas til privatskolen

I onsdags fik Allerød Privatskole overrakt 30.000 kroner til indkøb af nye atlas til skolens elever

Det var lærer John Ingerslev og elev Ea Galsøe, der tog imod pengene, og det var Ea Galsøs mor, Susan Galsøe, der søgte Nordeafonden om pengene.

Det var lærer John Ingerslev og elev Ea Galsøe, der tog imod pengene, og det var Ea Galsøs mor, Susan Galsøe, der søgte Nordeafonden om pengene.

ATLAS  Ved morgensamlingen i onsdags fik Allerød Pivatskole overrakt en check på 30.000 kr. af Lisbet Mylov, filialdirektør i Nordea Allerød på vegne af Nordea-fonden.

Pengene var allerede øremærket og skal gå til atlasser til glæde for eleverne på mellemtrinet og i udskolingen. 

“Det har været noget af en udfordring at undervise 7. og 8. klasse i geografi uden atlas. Det bliver en sand fornøjelse at komme i gang med bøgerne,” sagde John Ingerslev til Allerød Nyt ved onsdagens morgensamling, hvor alle børn og en del forældre var mødt op.