En god Nabohjælpnyhed - som må vente lidt endnu

Kommunen kan endnu ikke give tilladelse til, at Nabohjælpskilte kan monteres på lysmasterne, idet overdragelsen af lysmasterne først sker den 1. juli

Denne opsætning er endnu ikke lovlig! Først efter den 1. juli. Foto: AOB

Denne opsætning er endnu ikke lovlig! Først efter den 1. juli. Foto: AOB

NABOHJÆLP  AOB skrev den 22. februar følgende om opsætning af nabohjælpskilte på lysmaster:
"Dong Energy tillod ikke opsætning af bl.a. Nabohjælp-skilte i deres lysmaster, men efter at Allerød Kommunen nu har købt vejbelysningen - herunder også lysmasterne - af Dong, vil kommunen tillade opsætningen under visse forudsætninger."

Allerød Kommune oplyser nu til AOB, at man først overtager belysningen pr. 1. juli 2017, og kan derfor ikke give tilladelse til en opsætning nu. Man kan dog allerede nu søge kommunen om tilladelse til opsætning fra den 1. juli, idet man er positiv overfor ophængning i lysmasterne. Der er dog følgende vilkår, som skal overholdes:

  • Skiltet skal monteres med galvaniseret beslag med gummibelægning på indersiden,
  • Nabohjælpskiltet må ikke genere naboernes beplantning.