Blovstrødborger donerer 5,7 millioner til koncertsal

Allerød Musikskoles nye akustiske koncertsal er nu under opførelse takket være en flot donation fra Blovstrød-borgeren Tonna Nielsen

Projektet er nu så langt, at man kan fornemme størrelsen på koncertsalen. Foto: AOB

Projektet er nu så langt, at man kan fornemme størrelsen på koncertsalen. Foto: AOB

DONATION  Den 24. november 2016 godkendte byrådet, at der blev frigivet samlet 7,425 mio. kr. til opførsel af en koncertsal ved Musikskolen. Heraf udgør den kommunale bevilling 1,7 mio. kroner, mens en privatdonation fra Blovstrød-borgeren Tonna Nielsen udgør det flotte beløb 5,7 mio. kroner. Uden denne donation ville koncertsalen ikke være blevet opført.

Dyrere end oprindeligt skønnet
Oprindeligt havde kommunen skønnet, at koncertsalen kunne opføres for 5,7 mio. kr., hvor Tonna Nielsen donerede 4,0 mio. kr., men ved licitationen holdt dette budget ikke, hvorfor Tonna Nielsen tilbød at skyde ekstra 1,7 mio. kr. ind i projektet – i alt altså 5,7 mio. kroner.

Tonna Nielsen glæder sig til, at byggeriet nu er kommet i gang. Arkivfoto:   Mads Hussing, Allerød Nyt

Tonna Nielsen glæder sig til, at byggeriet nu er kommet i gang. Arkivfoto: Mads Hussing, Allerød Nyt

Jeg glæder mig
Tonna Nielsen har tidligere udtalt til Allerød Nyt:
"Jeg er glad for, at der kommer en koncertsal, der bliver en del af musikskolen, men også separat. Det er meget raffineret. Jeg var ked af, at den i første omgang blev skåret væk. Da der var rejsegilde på musikskolen sagde borgmesteren, at der ikke var penge til en koncertsal, men det kunne jeg fortælle ham, at det er der nu."

Arbejdet i fuld gang
Entreprenøren har fået byggetilladelse, og anlægsarbejdet startede op ultimo januar og følger nu den justerede tidsplan. 
Udgravningen er afsluttet, fundamenterne er støbt, den bærende stålkonstruktion er rejst og murene er ved at skyde op.

De akustiske forhold bliver de bedst mulige
Projektforslaget er udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, og ved udformningen er det specielt tilgodeset, at de akustiske forhold bliver bedst mulige for musikskolens fremtidige brug af salen. 

I følge tidsplanen vil koncertsalen stå færdig til ibrugtagning primo september måned i år.