Ny indkørsel til XL-byg

Grundet opførelsen af byggeriet 'Teglskoven' flyttes indkørslen til XL-byg. Samtidig etableres buslomme og fodgængerovergang for privatskolen

Som det fremgår af ovenstående planer, etableres der vejadgang til den nye bebyggelse 'Teglskoven' fra Sortemosevej. Adgangen bliver samtidig den nye indkørsel til XL-byg. Bemærk at der samtidig etableres en markeret fodgængerovergang umiddelbart øst for T-krydset og en buslomme på sydsiden af Sortemosevej. Tekster: AOB

Som det fremgår af ovenstående planer, etableres der vejadgang til den nye bebyggelse 'Teglskoven' fra Sortemosevej. Adgangen bliver samtidig den nye indkørsel til XL-byg. Bemærk at der samtidig etableres en markeret fodgængerovergang umiddelbart øst for T-krydset og en buslomme på sydsiden af Sortemosevej. Tekster: AOB

TRAFIK  I december måned blev der udsendt en lokalplan for Teglskov-byggeriet, som er placeret syd for XL-byg. I planen er angivet, at vejadgangen til dette nye byggeri bliver fra Sortemosevej og tæt op langs XL-bygs parkeringsplads. Derfor nedlægger man den gamle indkørsel til byggecentret og etablere i stedet en fælles indkørsel.

Endvidere udfører man ved samme lejlighed - umiddelbart øst for T-vejkrydset - et busstoppested på Sortemosevej for de kommende beboere i området samt for brugere af privatskolen. I forlængelse heraf nedlægges det nuværende busstoppested over for privatskolens indkørsel. Samtidig udføres en markeret fodgængerovergang nær T-krydset. 

Det nye vejprojekt behandles i dag, tirsdag, af Teknik- og Planudvalget, og teksten i oplægget lyder bl.a.: "Den nye adgangsvej vil fungere som adgang til 2 byggefelter, samt byggemarkedets parkeringsplads.

Vejen indrettes til dobbeltrettet trafik med en samlet bredde på 7 meter fra Sortemosevej til umiddelbart syd for byggemarkedets ind- og udkørsel. Herefter reduceres vejens bredde til 5,5 meter, da trafikmængden vurderes at være minimal."

Langs den nye adgangsvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i eget tracé, med en bredde på 3 meter og to gange rabat i 3 meters bredde med lindetræer. Illustration: Via Trafik

Langs den nye adgangsvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i eget tracé, med en bredde på 3 meter og to gange rabat i 3 meters bredde med lindetræer. Illustration: Via Trafik