Fortsættelsen af renoveringen af Kongevejen bliver en skrabet model

Alt tyder på, at Blovstrød-borgerne bliver snydt, idet næste etape af Kongevejs-renoveringen bl.a. bliver med midterheller i farvet asfalt og i niveau med vejbanen

Næste etape af Kongevejens renovering blive en skrabet model og vil ikke harmonere med første etape. Den strækker sig fra Sortemosevej og frem til Sjælsø Allé. Foto: AOB

Næste etape af Kongevejens renovering blive en skrabet model og vil ikke harmonere med første etape. Den strækker sig fra Sortemosevej og frem til Sjælsø Allé. Foto: AOB

SPAREPROJEKT  Tidligere har kommunen oplyst, at den videre renovering af Kongevejen mod nord ville blive efter samme princip og materiale-niveau som første etape, som nu næsten er afsluttet. Men det ser ud til, at denne plan har man helt opgivet, idet forvaltningen nu er kommet med et meget skrabet løsningsforslag, som helt afviger fra de oprindelige intentioner. 

Farvet asfalt og ingen niveauspring
For eksempel vil man nu erstatte midterhellernes chaussébrolægning med farvet asfalt og i niveau med vejbanerne, og der bliver fremover kun etableret et asfalteret fortov og kun på den østlige side af Kongevejen. Og fortov og cykelsti bliver i øvrigt i samme niveau - jf. nedenstående illustration, som viser, hvad NIRAS oprindeligt havde tænkt, og hvad det nu sandsynligvis ender med.

I det oprindelige skitseprojekt havde man endvidere vist en nordlig byport placeret lige syd for Netto. Af det nu viste projekt er denne byport helt sløjfet. 

Forvaltningen har indstillet, at man vælger den meget skrabede model. Illustrationer: NIRAS A/S

Forvaltningen har indstillet, at man vælger den meget skrabede model. Illustrationer: NIRAS A/S

Årsagen til den nu planlagte ringe løsning skyldes simpelthen, at det beløb der var afsat i budgettet til denne 2. etape var alt, alt for lavt i relation til det, der oprindeligt var lagt op til og lovet Blovstrød-borgerne. 

AOBs forslag
AOB mener - at for at spare - kunne man godt reducere brugen af chaussésten i midterhellerne, og at der kun kommer fortov på østsiden af Kongevejen er også acceptabel, men total at ændre vejprofilet i forhold til første etape er trafikmæssigt og æstetisk meget uheldigt og harmonerer slet ikke med 1. etapes udformning. 

Der er flere muligheder for en acceptabel løsning:
1.  Søge om en ekstra bevilling og samtidig erstatte chausséstenene med græs.
2.  Udføre en såkaldt "omvendt licitation", og så se hvor meget entreprenørerne kan tilbyde at anlægge af denne 2. etape i en fornuftig udformning. I en omvendt licitation konkurreres der ikke på pris men alene på, hvad ordregiveren kan få for den fastsatte kontraktsum.
3.  Udskyde arbejdet helt - ind til der en dag bliver mulighed for en ekstra bevilling for at udføre projektet i en mere acceptabel løsning, som harmonerer med 1. etape. 

I øvrigt har man på forslaget fra forvaltningen taget forskud på en ny indkørsel til Netto, idet man på planen har markeret en ny venstresvingsbane til dagligvarebutikken ind på en nabogrund, som ikke er ejet af Netto.

Projektet skal endelig behandles i byrådet torsdag, den 30. marts.