Hvem er det der banker...?

I en stor del af Blovstrød kan man for tiden høre en banken det meste af dagen - men hvem er det der banker?

Hvem er det der banker? Det er   rambukken   'Junttan'. Foto: AOB

Hvem er det der banker? Det er rambukken 'Junttan'. Foto: AOB

BANKERIER  I store dele af Blovstrød kan man i øjeblikket høre en banken - det meste af dagen. Nogen har troet, at det var naboen eller genboen, som var i gang med en ombygning eller lignende, men da bankeriet var meget regelmæssigt, kunne der ikke være tale om en håndværker, der f.eks. slog søm i.

En af vore læsere, Thomas W. Nørholk, fandt ud af, at den regelmæssige banken hverken kommer fra naboer eller genboer, men støjen kommer helt ovre fra de åbne marker bag Circle K, hvor Bonava som bekendt er begyndt at opføre boligerne 'Drabæk Huse'. Hjemme hos Thomas W. Nørholk er vibrationerne så voldsomme, at ting står og ryster på hylderne, og han spørger: "Hvad mon der sker med den følsomme kirkegårdsmur med disse rystelser?" 

Nogle af de rækkehuse, som ligger længst mod syd, har 'blød bund', hvorfor de må udføres med en   pælefundering.   Foto: AOB

Nogle af de rækkehuse, som ligger længst mod syd, har 'blød bund', hvorfor de må udføres med en pælefundering. Foto: AOB

Det viser sig, at nogle af de rækkehuse, som ligger længst mod syd, har 'blød bund', hvorfor der må piloteres - og det er det arbejde, man nu er igang med, og det varer ved - lidt endnu!

Det er 'Hercules Fundering' - en NCC-afdeling for bl.a. piloteringsopgaver - som står for piloteringen, og de benytter rambukken 'Junttan', og det er altså den, der larmer.

De 16 meter lange armerede jernbetonpæle bliver placeret meget præcist. Foto: AOB

De 16 meter lange armerede jernbetonpæle bliver placeret meget præcist. Foto: AOB