Flere penge til skolerne

Byrådet lytter til skolebestyrelserne – flere penge på vej til læringsmiljøer

19 ud af 21 byrådsmedlemmer stemte for forslaget. Arkivfoto: AOB

19 ud af 21 byrådsmedlemmer stemte for forslaget. Arkivfoto: AOB

PENGE  "Byrådet lytter til skolebestyrelserne – flere penge på vej til læringsmiljøer" - det er overskriften på en af Allerød Kommune udsendt pressemeddelelse.

Skolebestyrelserne i Allerød Kommune har henvendt sig til Allerød Byråd med et ønske om, at skolerne får tilbageført budgetregulerede midler fra 2016 på ca. 3 mio. kr. Allerød Byråd viser politisk vilje til at imødekomme dette ønske, så skolernes læringsmiljøer bliver styrket yderligere.

Bedre regnskab for 2016 giver penge til skolerne
”Det glæder os i byrådet, at vi nu har muligheden for at give et ekstra boost til vores skolers læringsmiljøer. Den mulighed er opstået på baggrund af et bedre regnskab for 2016 end forventet”, siger borgmester Jørgen Johansen og fortsætter:

”Forudsætningen for at imødekomme skolebestyrelsernes ønske er, at der er tale om éngangsinvesteringer og ikke nye varige driftsmidler. Vi efterkommer ikke kun skolebestyrelsernes ønske men aktiverer yderligere 16 mio. kr. til læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet”.

Økonomiudvalget har behandlet sagen og indstillet en proces godkendt i byrådet, hvor Børn- og Skoleudvalget også skal drøfte sagen, inden der træffes endelig beslutning om udmøntningen i byrådet.

”Med en yderligere investering i læringsmiljøer på både skole- og dagtilbudsområdet kan vi endnu bedre understøtte udviklingen af de fysiske rammer. Bedre rammer er jo også med til at inspirere, give plads til ideer og udvikle børnenes læring, trivsel og udvikling”, siger formand for Børn- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen og fortsætter:

”Derfor håber jeg på en bred politisk aftale, der sikrer en god proces for den vigtige investering i børnenes og de unges læringsmiljøer”.

Samlet anlægsramme på i alt 19 mio. kr. for 2017
De 3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og der er et yderligere politisk ønske om at aktivere de 16 mio. kr. i de prioriterede anlægsmidler til læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet, jf. budgetforliget for 2017-20. Med de 3 mio. kr. til styrkelse af læringsmiljøer, der allerede var afsat i 2017, giver det en samlet anlægsramme på i alt 19 mio. kr. i 2017.

19 ud af 21 byrådsmedlemmer stemte for forslaget.