Blovstrød byder på en fornøjelig aften i musikkens tegn

Den lokale dirigent og pianist Ove Krüger gæster sognegården i Blovstrød og vil undervejs spille eksempler for at illustrere foredragets pointer

Blovstrød Sognegård byder på en aften i musikkens tegn: Mozart, Kierkegaard og rødvin. Foto: AOB

Blovstrød Sognegård byder på en aften i musikkens tegn: Mozart, Kierkegaard og rødvin. Foto: AOB

MUSIK  Blovstrød byder på en fornøjelig aften i musikkens tegn: Mozart, Kierkegaard og rødvin. Den lokale dirigent og pianist Ove Krüger gæster sognegården i Blovstrød torsdag, den 2. marts kl. 19:30 i sognegården.

Sognepræst Kristine K. Ravn fortæller: "Vi skal denne aften høre om den klassiske musiks historie, og Ove Krüger vil selv undervejs spille eksempler for at illustrere foredragets pointer. Fokus vil først og fremmest være kristendom i musik, blandt andet eksemplificeret ved Søren Kierkegaards forhold til Mozart."

Ove Krüger er uddannet som dirigent og pianist. Han har været ansat ved Det Kongelige Teater og været assisterende kapelmester ved flere af de største europæiske scener og koncertinstitutioner.

Arrangementet kræver ingen tilmelding. I pausen vil der blive serveret en festlig snack og rødvin.