Fejlplacering af træerne ved byporten

AOB har gjort opmærksom på en uheldig placering af et af træerne ved byporten - fejlen er nu rettet

Som det fremgår af billedet, stod det ene træ ikke på linie med de øvrige træer men var flyttet 65 cm tættere mod kørebanen. Det ville se mærkværdigt ud, når træerne til foråret sprang ud, og   der pludselig var en af trækronerne, der 'stak af' fra de øvrige træer .  Foto: AOB

Som det fremgår af billedet, stod det ene træ ikke på linie med de øvrige træer men var flyttet 65 cm tættere mod kørebanen. Det ville se mærkværdigt ud, når træerne til foråret sprang ud, og der pludselig var en af trækronerne, der 'stak af' fra de øvrige træerFoto: AOB

FEJLPLACERING  En af vore skarpsindige læsere havde gjort os opmærksom på, at et af træerne i den ene række ved byporten på Kongevejen ikke stod på linie med de øvrige træer - det var forskudt 65 cm og så ud som en 'hovsaløsning'. Skævheden ville blive rigtig tydelig til foråret, når træerne var sprunget ud, og der pludselig var en af trækronerne, som 'stak af' fra de øvrige træer.

Projekterings- eller udførelsesfejl?
Vores fotograf var efterfølgende forbi på stedet og tog et foto og måtte konstatere, at det så ud som en projekterings/udførelsesfejl. Det så besynderligt ud, og træet var nu kommet så tæt på kørebanen, at det om nogle år - når stammen er blevet tykkere - ikke kunne overholde afstandkravet til vejbanen - hvilket var et af kommunens argumenterne for at træerne i midterrabatten ikke kunne etableres.

Placeringen af det forskudte træ skyldtes simpelthen, at de seks træer, som danner byporten, ikke var plantet midt i byportens plantebede (i længderetningen), men var trukket for lang mod nord, hvorved der ikke var blevet plads til det nordligste træ. 

Løsningsforslag
AOB foreslog en enkelt løsning på problemet, som gik ud på, at flytte de to nordligste træet i byporten ned i den sydlige ende af trærækken, hvor der var rigelig med plads i plantebedene jf. nedenstående foto. 

Som det fremgår af fotoet, var der rigelig med plads syd for de plantede træer, som var 'presset' for tæt mod nord i bedet. Hvis man flyttede de to nordligste træer til syd for rækken vil problemet være løst. Foto: AOB

Som det fremgår af fotoet, var der rigelig med plads syd for de plantede træer, som var 'presset' for tæt mod nord i bedet. Hvis man flyttede de to nordligste træer til syd for rækken vil problemet være løst. Foto: AOB

Fejlen er nu blevet rettet
Vi foreslog ovennævnte løsning for chefen fra 'Teknik og Drift', Hans Dyrby Kloch, som efterfølgende har erkendt, at træerne var fejlplaceret, og at ændringen nu er blevet rettet som foreslået af AOB, hvorefter der i øvrigt snart vil blive sået græs i alle plantebedene. Så mangler der kun den endelige asfaltering, som bliver støjreducerende.