En god Nabohjælp-nyhed

Kommunen vil nu kunne give tilladelse til, at Nabohjælpskilte kan monteres på lysmasterne

Nu må Nabohjælp-skiltene gerne sidde på lysmasterne, men det kræver dog   en godkendelse   fra kommunen i hvert enkelt tilfælde. Foto: AOB

Nu må Nabohjælp-skiltene gerne sidde på lysmasterne, men det kræver dog en godkendelse fra kommunen i hvert enkelt tilfælde. Foto: AOB

NABOHJÆLP  Dong Energy tillod ikke opsætning af bl.a. Nabohjælp-skilte i deres lysmaster, men efter at Allerød Kommunen nu har købt vejbelysningen - herunder også lysmasterne - af Dong, er spørgsmålet om det nu kan tillades, at man monterer Nabohjælp-vejskilte på masterne. Dertil svarer forvaltningen:

"Dong har ganske rigtigt en praksis, hvor de ikke tillader opsætning af nabohjælpsskilte i lysmaster. Som følge af den kommunale overtagelse af masterne til vejbelysningen, vil skiltning på disse master også følge den eksisterende kommunale praksis. Det betyder, at hvert enkelt skilt i lysmaster, herunder skilte vedr. nabohjælp, vurderes ift. vejlovens bestemmelser med hensyn til færdselssikkerhed. I dag stilles der bl.a. krav til monteringen, således at skiltet ikke skader masten."

Om tilladelse til opsætning af Nabohjælp-skilte:
Allerød Kommune giver tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte efter en individuel vurdering. Tilladelse gives efter vejloven § 80 og privatvejsloven § 66 på følgende vilkår:

  • Nabohjælpskiltene indkøbes, opsættes og vedligeholdes af Grundejerforeningen/beboerne uden udgift for kommunen
  • Skiltene må ikke være til gene for oversigten ved udkørsel fra veje/stier
  • Skilte som opsættes på eksisterende stander (vejnavneskilt), skal opsættes med galvaniseret beslag og min. 30 cm under vejnavnet, og min.1 m over terræn.
  • Ved placering på særskilt stander, skal det sikres at kabler og ledninger i jord ikke beskadiges. Der kan søges om ledningsoplysninger i LER (LedningsEjerRegistret).
  • Ved ansøgning pr. mail til teknikogdrift@alleroed.dk vedhæftes kort med omtrentlig placering af skiltene.

BEMÆRK: 
Den 8. marts er der igen mulighed for gratis Nabohjælp-vejskilte. Der er nærmere information på Nabohjælpsystemet, når man logger ind.