Dit vandværk holder generalforsamling

Blovstrød Vandværk byder på spisning efter generalforsamlingen den 15. marts

Blovstrød Vandværk afholder den årlige generalforsamling den 15. marts. Arkivfoto: AOB

Blovstrød Vandværk afholder den årlige generalforsamling den 15. marts. Arkivfoto: AOB

GENERALFORSAMLING  Dit vandværk afholder generalforsamling onsdag, den 15. marts, kl. 19:30 i Blovstrødhallens cafeteria, 'Sportscaféen'.

Formanden, Henrik Østergaard, oplyser i den forbindelse, at der - lige som sidste år - bydes på spisning efter generalforsamlingen, men tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling og kan ske ved at sende en mail til bvv@mail.dk. Tilmelding skal ske senest den 8. marts.

Henrik Østergaard oplyser i øvrigt, at bestyrelsens revisor, Ole Gønss, stopper, hvorfor man efterlyser en ny Blovstrød-borger til dette hverv. Var det noget for dig, så kontakt bestyrelsen.

Det reviderede årsregnskab udleveres på generalforsamlingen eller kan rekvireres fra den 8. marts 2017 på Vandværkets kontor på hverdage kl. 10-12 eller hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.blvv.dk.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, priser eller takstblad, information om vandkvalitet, beretning, referat af generalforsamling rekvireres på vandværkets kontor eller på www.blvv.dk.