Kommunen har sparet 12 mio. ved at overtage vejbelysningen

Forhandlingerne om overtagelse af vejbelysningen i kommunen har resulterede i, at man har fået vejbelysningen til under halv pris

Kommunen havde afsat 20 millioner kroner til købet af vejbelysningen, men nu er forhandlingerne afsluttet med DONG, og det resulterede i, at man har fået belysningen til under halv pris - cirka 12 millioner billigere. Foto: AOB

Kommunen havde afsat 20 millioner kroner til købet af vejbelysningen, men nu er forhandlingerne afsluttet med DONG, og det resulterede i, at man har fået belysningen til under halv pris - cirka 12 millioner billigere. Foto: AOB

BESPARELSE  Det var oprindeligt Dong Energy, som ejede vejbelysningen i Allerød Kommune. Man har senere forhandlet med Dong om at overtage hele belysningsanlægget, hvilket er blevet væsentligt billigere end oprindeligt skønnet og har sparet Allerød Kommune for 12 millioner kroner. De ryger sammen med en række mindre engangsforbedringer i kassebeholdningen, som dermed pt. er 12,6 millioner større end oprindeligt forventet.

Borgmester Jørgen Johansen siger: "Det var tidligere Dong, som ejede vores vejbelysning, men nu har vi købt den af Dong. Vi havde afsat 20 millioner kroner til købet, men nu er forhandlingerne afsluttet, og det resulterede i, at vi har fået belysningen til under halv pris - cirka 12 millioner billigere. Og det er vi rigtig glade for."

"De mange, dejlige uforudsete millioner i kommunekassen betyder dog ikke, at der nu er penge til nye, faste driftsudgifter," fastslår borgmesteren og fortsætter:

"Det er penge, vi putter ned i kassen. Bruger man penge fra kassen til drift, skal man regne med at regningen kommer år efter år efter år, og det er jo ikke sikkert, at pengene er der igen næste år.

Derimod kan vi jo kigge på, om vi kan lave nogle anlæg, hvor vi sparer på driften. Vi bruger i forvejen mange penge på energioptimering, men det kunne også handle om, at man byggede større børneinstitutioner og på den måde sparede på driften, fordi det er billigere at drive en stor end tre små."