Så er gravemaskinerne gået i gang bag kroen

Nu bliver der gjort klar til opførelsen af 18 rækkehuse, der bliver placeret bag kroen med indkørsel fra Kongevejen

Maskinerne er i fuld gang med at grave ud til den store parkeringskælder. Foto: AOB

Maskinerne er i fuld gang med at grave ud til den store parkeringskælder. Foto: AOB

RÆKKEHUSE  I sidste uge startede gravemaskinerne på grunden bag Blovstrød Kro, hvor der i alt skal opføres 18 rækkehuse med haveanlæg ned til den lille sø.

Tilkørselsforholdene til rækkehusene er total ændret i forholdt til de oprindelige planer. Kommunen havde i lokalplanen krævet, at tilkørslen til boligkomplekset skulle ske fra Sortemosevej og videre gennem Blovstrød Teglværksvej og Østre Teglværksvej.

Men denne løsning udløste en del protester og skabte besværlige tilkørselsforhold til den planlagte kælderparkering. Nu har man med forhandlinger med kommunen ændret forholdene således, at adgangen til boligerne bliver fra Kongevejen med overkørsel nordvest for kroen - med adressen 'Kongevejen 29' - og med nedkørsel til parkeringskælderen i den nordvestlige ende. Parkeringskælderen vil indeholde 36 p-pladser - to til hver lejlighed.

Nærmest støjhegnet mod parkeringsarealet for kroen og Rema 1000 er der projekteret et 7 meter bredt areal udlagt som 'lege- og opholdsområde' og med max-hastighed på 15 km/t. Der udlægges 4 gæsteparkeringspladser, og arealet give samtidig en stiforbindelse mellem Østre Teglværksvej og sportscentret ved Blovstrødhallen.

Rækkehusene opføres i 3 blokke, som hver består af 6 boliger. Mellem hver blok føres en adgangsvej fra lege- og opholdsområdet ned mod det fælles opholdsareal ved søen.

Rækkehusene bliver opført efter BR2020, så energiforbruget er meget lavt. Energiforbruget håndteres via et jordvarmeanlæg og der suppleres med el til brugsvand.

STUEPLAN, som viser de 18 rækkehuse, der nu får adgang fra Kongevejen via p-arealet bag kroen. Illustration: Frits Hansens Tegnestue. Tekster: AOB

STUEPLAN, som viser de 18 rækkehuse, der nu får adgang fra Kongevejen via p-arealet bag kroen. Illustration: Frits Hansens Tegnestue. Tekster: AOB

KÆLDERPLAN, som vise nedkørslen til parkeringskælderen.   Illustration: Frits Hansens Tegnestue. Tekster: AOB

KÆLDERPLAN, som vise nedkørslen til parkeringskælderen. Illustration: Frits Hansens Tegnestue. Tekster: AOB

AOB har på ovenstående luftfoto indlagt rækkehus-projektet, hvilket bl.a. viser, at indkørselen til boligerne bliver i den nordvestlige ende.

AOB har på ovenstående luftfoto indlagt rækkehus-projektet, hvilket bl.a. viser, at indkørselen til boligerne bliver i den nordvestlige ende.

Bygherren, JS Sten & Stål A/S - som udfører opgaver overalt på Sjælland - fortæller til AOB, at der nu er modtaget byggetilladelse på projektet, og at arbejdets første etape med udgravning til kælderen er igangsat.
 
"Hele byggeriet - inklusive haveanlæg - ventes færdiggjort til sommeren 2019. Interesserede køber er meget velkomne til at henvende sig til JS Sten & Stål A/S forinden færdiggørelsen, men salget vil først ske, når byggeriet er færdiggjort," siger partnerne Jens Waring Lykkez og Jakob Skriver, og fortsætter:
 
"Byggeriet henvender sig til familier med børn, og boligerne er indrettet således, at stuen vender mod syd, hvilket giver masser af lys til boligen. Med 2 badeværelser og 3 toiletter samt masser af deponeringsplads, er der gjort klar til den pladskrævende familie. Den enkelte bolig indeholder kælder, stue og førstesal."