Høj kantsten blev rettet

En lille positiv historie

På Kongevejen - ud for Dalbovej - var der fejlagtig udført en ny høj granitkansten. Dette blev dog hurtig rettet. Foto: AOB

På Kongevejen - ud for Dalbovej - var der fejlagtig udført en ny høj granitkansten. Dette blev dog hurtig rettet. Foto: AOB

HØJ KANT  En Blovstrød-borger, Stig Kargaard, skrev i sidste uge til AOB om detaljerne ved Kongevejens renovering af etape 2: 
"På kongevejen er man jo i fuld gang med at lægge ny kantsten fra Sortemosevej til Sjælsø Allé. Øjensynlig har man totalt overset, at der er udkørsel fra Dalbovej, der benyttes af mange cyklister på vej til Netto/Rema 1000 eller Blovstrødhallen. Disse skal krydse Kongevejen, men der er ingen opkørsel, hvilket vil sige, at de skal af cyklen og trække over og løfte cyklen over den nye høje kantsten. Dette er meget uhensigtsmæssigt! - Mon det er en forglemmelse?" 

Stig Kargaard skrev videre: "Det er i øvrigt den samme misere, der er ved Rema 1000s udkørsel, hvor en meget høj kant på nordsiden, gør det vanskeligt for cyklister med indkøbte varer."

Forglemmelsen blev rettet
Vi henvendte os til 'Teknik og Drift' og fik strakt svar tilbage fra ingeniør Niels Clemens Nordvig, som skrev:
"Kære AOB. Formanden for grundejerforeningen 'Dalbovej' skrev til os om forglemmelsen, hvorefter vi med det samme tog fat i entreprenøren, som strakt rettede fejlen, så det er glædeligt, at den er klaret."

Krydsningsmulighed for cyklister
Niels Clemens Nordvig skrev videre: "Mht. adgangsforholdene ved Rema 1000 er cykelparkeringen placeret i den sydlige ende af grunden ved stien til Østre Teglværksvej - jf. nedenstående foto. I forbindelse med stiens udmunding er der etableret en krydsningsmulighed for cyklister, som vi vil anbefale, at man benytter.

Det er således ikke meningen, at cyklisterne skal anvende bilernes parkeringsplads og udkørsel."

Tæt på cykelparkeringen ved Rema 1000 er der en fin krydsningsmulighed for cyklister, som man bør benytter. Foto: Niels Clemens Nordvig

Tæt på cykelparkeringen ved Rema 1000 er der en fin krydsningsmulighed for cyklister, som man bør benytter. Foto: Niels Clemens Nordvig