Blovstrød med mere naturlandskab vest for Kongevejen

En Blovstrød-borger siger, at det kunne være en fin vision at skabe et halvåbent varieret naturlandskab i området vest for Kongevejen.

I området i Blovstrød beliggende vest for Kongevejen mellem Ejnars Sti og Sortemosevej ligger et stort område, også kaldet ‘Ny Allerødgårds jorder’. Jørgen Ekstrøm Jakobsen siger: "En fin vision kunne være at skabe et halvåbent varieret naturlandskab. Det ville kunne trække natur og skov helt op til Blovstrød og dermed blive bynær natur.” Foto: AOB

I området i Blovstrød beliggende vest for Kongevejen mellem Ejnars Sti og Sortemosevej ligger et stort område, også kaldet ‘Ny Allerødgårds jorder’. Jørgen Ekstrøm Jakobsen siger: "En fin vision kunne være at skabe et halvåbent varieret naturlandskab. Det ville kunne trække natur og skov helt op til Blovstrød og dermed blive bynær natur.” Foto: AOB

NATURLANDSKAB   “I Allerød er der gang i opførelsen af nye boliger. Både Ny Blovstrød, Lynge og Allerød Møllemosen. Også nye erhvervsområder bliver der udlagt. Men hvad med at genoprette natur og mere skov?” det er et spørgsmål, som Blovstrød-borgeren, Jørgen Ekstrøm Jakobsen, stiller og fortsætter:

“Alle taler om det grønne Allerød, og at vi skal bevare det. Men er der nogen, der taler om at etablere mere natur og skov? Nej vel? Bortset fra Årtusindskifteskoven i Lynge og dens udvidelse.”

Bynær natur
“Jeg foreslår derfor følgende: I området i Blovstrød beliggende vest for Kongevejen mellem Ejnars Sti og Sortemosevej ligger et stort område, også kaldet ‘Ny Allerødgårds jorder’, ejet af kommunen og hvert år bliver dyrket. En fin vision kunne være at skabe et halvåbent varieret naturlandskab. Det ville kunne trække natur og skov helt op til Blovstrød og dermed blive bynær natur.”

Jørgen Ekstrøm Jakobsen: “Der kunne eksempelvis etableres sø, vådområder, mm. Foto: AOB

Jørgen Ekstrøm Jakobsen: “Der kunne eksempelvis etableres sø, vådområder, mm. Foto: AOB

Jørgen Ekstrøm Jakobsen forestiller sig “Flere træer eventuelt i grupper, som bevarer det smukke udsyn til skovbrynet,” men også andre muligheder:

“Der kunne eksempelvis etableres sø, vådområder, skolehaver, fra 'Haver til Maver', koklapperlaug, naturlegeplads, shelter til overnatning, stisystemer, permakultur eller eng- og overdrev med varieret flora og fauna. To skoler er placeret tæt ved, og det giver store muligheder - elever i naturen betyder kloge elever.”

“Forskellige interesse- og borgergrupper kunne inddrages og bidrage med idéer og erfaring. Og området kan etableres i etaper og tænkes sammen med renovering af Kongevejen,” slutter Jørgen Ekstrøm Jakobsen.