Bliver antallet af skolesøgende børn i Blovstrød mere end fordoblet?

Vi har modtaget kommentarer til vor artikel om befolkningstilvæksten her i Blovstrød. 

Hvis Niels Kirkgaards teori holder stik, så vil elevtallet på Blovstrød Skole mere end fordobles.

Hvis Niels Kirkgaards teori holder stik, så vil elevtallet på Blovstrød Skole mere end fordobles.

FREMTIDEN  Det er svært at spå - i sær om fremtiden..., men meget kunne tyde på at børnetilvæksten i Blovstrød vil blive mere end en fordobling i de kommende år.

Som det fremgår af befolkningsprognosen for Blovstrød, bliver der en stigning på over 80% - inden for de næste ti år.   Sandsynligheden taler for, at der er en overvægt af yngre børnefamilier. Grafik: AOB

Som det fremgår af befolkningsprognosen for Blovstrød, bliver der en stigning på over 80% - inden for de næste ti år. Sandsynligheden taler for, at der er en overvægt af yngre børnefamilier. Grafik: AOB

Vi skrev i sidste uge om den forventede vækst i Blovstrød Sogn (dvs. i hele skoledistriktet), og en af vore læsere, Niels Kirkegaard, uddyber artiklen og siger: "AOBs søjlediagram viser alene totalen, intet om aldersfordelingen. En prognose gemmer imidlertid på mange usikkerheder, idet den blot er en fremskrivning af kendte faktorer, herunder plangrundlaget. 

Men vi ved ikke, hvem der flytter ind i de nye boliger, og vi kender heller ikke deres forplantningsevne (heldigvis). Sandsynligheden taler dog for, at der er en overvægt af yngre børnefamilier. Dertil kommer udskiftningen i sølvbryllupskvartererne i det eksisterende Blovstrød, som også medfører en foryngelse med flere børn. 

Hvis min teori holder stik, så vil elevtallet på Blovstrød Skole mere end fordobles." 

1500149463040.jpeg