Du skal snart ikke mere aflæse dit vandforbrug

Blovstrød Vandværk er nu igang med at installere digitale vandmålere hos alle Blovstrød-borgere.

Det er snart slut med selvaflæsning af vandmålerstanden. Fremover vil vandværket fjernaflæse dit vandforbrug. Foto: AOB

Det er snart slut med selvaflæsning af vandmålerstanden. Fremover vil vandværket fjernaflæse dit vandforbrug. Foto: AOB

FJERNAFLÆSNING  Vandværket er gået i gang med at skifte ca. 200 mekaniske målere til digitale målere, og i løbet af 2018 og evt. primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de nye digitale målere. I alt skal ca. 850 målere skulle udskiftes.

Alle nye forbrugere i det ny Blovstrød (300-400) vil også få opsat de digitale målere.

De nye digitale vandmålere kan fjernaflæses, hvorfor du som forbruger med de nye målere ikke længere skal foretage den årlige selvaflæsning af målerstanden.

Det vil i stedet være vandværket, som sidst på året fjernaflæser de digitale målere.