Fjernvarmen i Blovstrød gøres færdig

Der er nu kommet en løsning på problemet med fremføringen af fjernvarmerørene bag kroen.

Her til morgen har man startet gravearbejdet bag ved Rema 1000, og det fortsætter lørdag og søndag. Man skulle således gerne være færdige med dette arbejde til mandag morgen, så de store lastbiler igen kan komme ind med varer til butikken. Foto: AOB

Her til morgen har man startet gravearbejdet bag ved Rema 1000, og det fortsætter lørdag og søndag. Man skulle således gerne være færdige med dette arbejde til mandag morgen, så de store lastbiler igen kan komme ind med varer til butikken. Foto: AOB

VARME  Nu bliver fjernvarmen i Blovstrød snart koblet sammen til et stort fjenvarmenet. I flere måneder har man ligget i forhandlinger om, hvor fjernvarmeledningerne skulle placeres bag Blovstrød Kro. Der var to muligheder: Enten på vestsiden af den lange støjhegn eller også på østsiden af hegnet.

Resultatet er nu blevet, at de to store fjernvarmerør skal graves parallelt ned i det nylagte parkeringsareal bag kroen og bag Rema 1000, og betonbrostens-belægningen skal således fjernes.

Mellem Rema 1000 og støjhegnet bakker de store lastbiler normalt med dagligvarer ind til butikken. Dette bliver umuliggjort i forbindelse med nedlægningen af fjernvarmerørene, og i den periode må varerne derfor køres ind på pallevogne. Entreprenøren har dog en løsning.

Arbejder i hele weekenden
Entreprenøren har nu startet gravearbejdet bag ved Rema 1000 her til morgen og fortsætter lørdag og søndag, så man skulle gerne være færdig med denne del af arbejdet til mandag morgen, hvorefter man så fortsætter på det resterende stykke bagved Blovstrød Kro.

Ingeniør Nikolaj Hoffmann fra Sweco Danmark A/S siger til AOB: "Vi forventer at hele arbejdet på P-arealet tager 3-4 uger, hvor de første uger går med gravearbejdet, og herefter kommer brolæggerarbejdet.

Planen er at alle P-pladser på området er tilgængelige hver dag fra omkring kl. 16:30 - og delvis i arbejdstiden. Fjernvarme-tracéet vil være lukket med jernplader, når der ikke arbejdes på det."  

Man forventer, at hele arbejdet på P-arealet tager 3-4 uger, hvor de første uger går med gravearbejdet, og herefter kommer brolæggerarbejdet. Foto: AOB

Man forventer, at hele arbejdet på P-arealet tager 3-4 uger, hvor de første uger går med gravearbejdet, og herefter kommer brolæggerarbejdet. Foto: AOB

Nikolaj Hoffmann oplyser videre: "Høvelte Kaserne og Høveltegård, er allerede nu begge blevet forsynet med fjernvarme, og de  kommunal ejendomme her i Blovstrød (Blovstrødhallen, Svømmehallen og Blovstrød Skole) bliver konverteret til fjernvarme i løbet af december måned.

De to nye bebyggelser - Frugtlunden og Grønningen - er begge klar til at blive forsynet med fjernvarme, og som planen ser ud nu, vil de første ejendomme blive forsynet med fjernvarmen her til januar."