Usynligt p-skilt

På Kongevejen overfor bageren er nu opsat et p-skilt, som man har meget svært ved at få øje på, først når man næsten er forbi skiltet. 

Ved de to p-pladser over for bageren på Kongevejen er der nu opsat et p-skilt - men hvor står det? Foto: AOB

Ved de to p-pladser over for bageren på Kongevejen er der nu opsat et p-skilt - men hvor står det? Foto: AOB

PARKERING  Flere bilister har spurgt AOB, hvorfor der er opsat et p-skilt ved p-pladserne over for bageren, som man først kan læse, når man er kommet forbi p-båsene.

Vi kan faktisk godt være enige, og vi har da også i sin tid forslået en anden placering, hvor man tydelig kunne læse skiltet, når man kom kørende fra nord. Det nuværende skilt vender siden til trafikken og symbolet kan derfor først læses, når man næsten har passeret p-båsene. 

AOB foreslog i sin tid (den 22. maj), at kommunen burde placere et p-skilt ved de to p-lommer. Det skulle placeres, så det vendte mod bilisterne, som kom nordfra, så det tydeligt kunne læses, før man nåde frem til de to parkeringslommer. Vi foreslog samtidig underteksten: '2 pladser - 1/2 time'. Manipuleret foto: AOB

AOB foreslog i sin tid (den 22. maj), at kommunen burde placere et p-skilt ved de to p-lommer. Det skulle placeres, så det vendte mod bilisterne, som kom nordfra, så det tydeligt kunne læses, før man nåde frem til de to parkeringslommer. Vi foreslog samtidig underteksten: '2 pladser - 1/2 time'. Manipuleret foto: AOB

Et nyt pænt p-skilt, som dog læses bedst fra det modsatte fortov! Foto: AOB

Et nyt pænt p-skilt, som dog læses bedst fra det modsatte fortov! Foto: AOB

Svar fra kommunen
Vi har forelagt sagen for Teknik og Drift, hvor ingeniør/projektleder, Niels Clemens Nordvig fortæller:

"Generelt har vi et ønske om at minimere antallet af skilte, og også - når det ikke strider med vejregler og færdselssikkerhed - at minimere størrelsen på de skilte vi sætter op.

Overfor bageren er der etableret en p-lomme til 2 biler. Når vi ikke har sat en tidsbegrænsning på pladserne er det for at tilgodese Blovstrød Kro, hvis gæster har mulighed for at parkere på Kongevejen i aftentimerne.

Hvis Rustikbageren oplever problemer med langtidsparkerede biler i åbningstiden er vi naturligvis lydhøre med hensyn til - i samråd med politiet - at ændre på skiltningen.

Med hensyn til skiltets placering har vi forsøgt at placere det så diskret som muligt.

I Allerød Kommune er parkering helt eller delvis på fortov og rabat ikke tilladt. Hvis trafikanterne er i tvivl om lommen er en parkeringsplads bliver de ved det opsatte - diskrete - skilt bekræftet i at parkering er tilladt."