Befolkningstilvæksten i Blovstrød bliver massiv

En nye befolkningsprognose for 2018-2027 viser en tilvækst i Blovstrød på over 80%.

Den procentvise tilvækst i Blovstrød er måske noget overraskende.

Den procentvise tilvækst i Blovstrød er måske noget overraskende.

PROGNOSE  De store boligprojekter på vestsiden af Kongevejen, som nu skyder op, vil naturligvis give en stor befolkningstilvækst, men den procentvise tilvækst er måske noget overraskende. 

Den nye befolkningsprognose for 2018-2027 foreligger nu og udviser en historisk massiv befolkningstilgang. Dugfriske tal viser, at i år, 2017 er der 2.635 indbyggere her i Blovstrød, i 2022 forventes 3.977 indbyggere (+51%) og i 2027 4.763 (+81%), jf. nedenstående AOB-graf.

Som det fremgår af en dugfrisk befolkningsprognose for Blovstrød, bliver der en stigning på over 50% - blot inden for de næste fem år. Grafik: AOB

Som det fremgår af en dugfrisk befolkningsprognose for Blovstrød, bliver der en stigning på over 50% - blot inden for de næste fem år. Grafik: AOB