Kommer der fjernvarme til efteråret til hallerne og skolen?

Det er endnu ikke afklaret, hvor fjernvarmerørene skal ligge bag kroen

På luftfotoet kan man se, at der er to muligheder for placeringen af varmerørene langs støjskærmen bag Blovstrød Kro (den lilla linie eller den gule linie), men endnu er forhandlingerne ikke faldet på plads. Foto: Land Development - Grafik og tekst: AOB

På luftfotoet kan man se, at der er to muligheder for placeringen af varmerørene langs støjskærmen bag Blovstrød Kro (den lilla linie eller den gule linie), men endnu er forhandlingerne ikke faldet på plads. Foto: Land Development - Grafik og tekst: AOB

DEN GORDISKE KNUDE  Der har jo i lang tid været arbejdet med at føre fjernvarmerør fra Birkerød til Blovstrød, hvor både boligerne på Grønningen, og Frugtlunden skal tilsluttes. Af kommunens ejendomme skal Blovstrødhallen, Svømmehallen og Blovstrød Skole have fjernvarme, og senere tilsluttes også det nye børnehus.

De fleste rør er nu gravet ned og på plads - dog mangler man lige 'den gordiske knude', idet fremføringen langs støjskærmen ved p-pladsen for kroen og REMA 1000 endnu ikke er afklaret. Der har være forhandlinger i mange måneder, om rørene skal lægges på øst- eller vestsiden af hegnet.

Hvis man vælger at grave rørene ned på østsiden, skal man bryde parkeringspladsens belægninger op lang hele hegnet - og så vil REMA 1000 i en periode have problemer med at få tilført varer fra de store lastbiler. 

Hvis man lægger varmerørene ned langs vestsiden af støjskærmen, vil de ikke genere noget anlæg - de kan direkte graves ned i 'moder jord'. Foto: AOB

Hvis man lægger varmerørene ned langs vestsiden af støjskærmen, vil de ikke genere noget anlæg - de kan direkte graves ned i 'moder jord'. Foto: AOB

Hvis man lægger rørene ned langs vestsiden af støjskærmen, vil de ikke genere noget anlæg - de kan direkte graves ned i 'moder jord'.

Men sagen er som sagt endnu ikke afklaret, og kan man så nå at få fremført fjernvarmen inden fyringssæsonen starter? Den officielle fyringssæson i Danmark regnes at gå fra den 1. oktober til den 30. april, men i praksis regnes sæsonen dog fra den 15. september til den 15. maj.