Vandretur i det nye Blovstrød

Venstre havde inviteret til en orienteringstur blandt det nye boligbyggeri vest for Kongevejen

  Næsten 50 borgere var mødt op til Venstres orienterings-tur i dag, søndag eftermiddag for at høre og se nyt om de nye byggerier vest for Kongevejen. Foto: AOB

Næsten 50 borgere var mødt op til Venstres orienterings-tur i dag, søndag eftermiddag for at høre og se nyt om de nye byggerier vest for Kongevejen. Foto: AOB

ORIENTERINGSTUR  Der var pæn tilslutning til Venstres arrangement i dag, søndag, hvor man ville orientere om bebyggelserne på vestsiden af Kongevejen.

Man mødtes ved Blovstrødhallen og blev budt velkommen med kaffe og kage og fik en kort orientering af Olav B. Christensen om dagens program, hvorefter man startede ved de 18 rækkehuse, som skal opføre bag kroens parkeringsplads.

Her kunne man bl.a. fortælle, at rækkehusene opføres i to etager og med en parkeringskælder for beboerne. Der var endnu ikke en hel klar afgørelse om, hvor nedkørslen til parkeringskælderen skulle ligge - var det i syd- eller nordenden af bebyggelsen? 

  Olav B. Christensen og   Niels Kirkegaard orienterede løbende under hele arrangementet. Foto: AOB

Olav B. Christensen og Niels Kirkegaard orienterede løbende under hele arrangementet. Foto: AOB

Gruppen fortsatte videre ad Østre Teglværksvej - forbi byggemodningen af Frugtlunden og videre til Grønningen, hvor Olav B. Christensen orienterede om de fire byggefelter B.1, B2, B.3 og B4:

B.1 = Drabæk Huse, hvor ca. halvdelen er solgt, B.3 = Frugtlunden, hvor også ca. halvdelen er solgt og B.4 = Grønningen, hvor alle 45 villagrunde alle er solgt, og opførelsen af de første huse starter nu. B.2 venter til omkring 2023 før dette byggefelt tages i brug.  

Man var rundt på Grønningens nu asfalterede lokalveje, hvor en kommende beboer, Anders Glümer, bl.a. fortalte om sine drømme om familiens kommende hus. 

  En kommende beboer, Anders Glümer, fortalte bl.a. om sine drømme om familiens kommende hus på Grønningen. Foto: AOB

En kommende beboer, Anders Glümer, fortalte bl.a. om sine drømme om familiens kommende hus på Grønningen. Foto: AOB

Man forstsatte videre til Teglskoven, hvor der nord for skoven opføres ca. 120 almene boliger og ca. 45 ejerboliger, hvor lokalplanen nu er i høring.

                                             Lokalplanforslag af Teglskovens byggeri

                                           Lokalplanforslag af Teglskovens byggeri

Alt i alt en fin orienterende tur på godt 2 timer, hvor der blev stille mange spørgsmål til bl.a. sikre veje for de skolesøgende børn - og spørgsmålet om der kom et lysregulerende T-krydset ved Blovstrød Teglværksvej/Sortemosevej - hvor der givetvis vil blive en hel del trafik med kæmpestore lastbiler til/fra NEFF, skolesøgende børn og øvrige bilister fra de nye boligområder.