Blovstrød-centret er nu blevet en byggeplads

Sidste år blev der udarbejdet en ny lokalplan for centret, som gav mulighed for, at Blovstrød-centret kunne ombygges til boliger - og nu er håndværkerne i fuld gang

Håndværkerne er allerede nu i fuld gang med at ændre kontor- og butikscentret til boliger. Der arbejdes både indvendigt og udvendigt. Foto: AOB

Håndværkerne er allerede nu i fuld gang med at ændre kontor- og butikscentret til boliger. Der arbejdes både indvendigt og udvendigt. Foto: AOB

BYGGERI  Hele Blovstrød-centret er nu blevet omkranset af et byggepladshegn, for nu skal der indrettes boliger i det tidlige kontor- og butikscenter. Det er bygherren, Kongeegen A/S, som står for det store ombygningsprojekt, hvor man også vil indrage den tidligere uudnyttede tagetage til boliger.

Hele bebyggelsen er omkranset af et byggepladshegn. Foto: AOB

Hele bebyggelsen er omkranset af et byggepladshegn. Foto: AOB

Ingen mulighed for at tiltrække butikslejere
Som vi tidligere har skrevet, havde ejeren af Blovstrødcentret, Kongeegen, anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en lokalplan for ejendommen Sjælsø Allé 1-7, således at ejendommen fremover kunne anvendes til boligformål.

I sin begrundelse for anmodningen om ændret anvendelse fremførte ejeren, at det gennem mange år - efter at Netto fik lov til at åbne en butik på Kongevejen - har en hver mulighed for at tiltrække butikslejere været umulig, og at udleje ejendommen i øvrigt til de formål, som var nævnt i byplanvedtægten, har ikke været realistisk.

Godkendt af byrådet
Siden har kommunen udarbejdet et lokalplanforslag, som tilgodeser, at Blovstrødcentret kunne ombygges til boliger. Et enigt byråd godkendte et justeret forslag for centret, der nu har givet mulighed for, at hele bebyggelsen kan indrettes til helårs-boligformål.

I de indkomne høringssvar til lokalplanforslaget var der generel tilslutning til, at Blovstrød-centret blev ombygget til boligformål, men det blev dog samtidig understreget, at det skulle ske med indføling og respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektur, og byrådet vedtog en række ændringer og tilføjelser til lokalplanen med udgangspunkt i høringssvarene.

Konklusion
Ved byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget fulgte følgende bemærkninger:
• At bebyggelsens nuværende taghældning fastholdes
• At tage skal dækkes med røde teglsten
• At der ikke gives mulighed for kviste
• At muligheden for vandskuring/pudsning fastholdes
• At søjlerne bevares synlige, således at den eksisterende takt og rytme i bebyggelsens udtryk bevares.

Skitseprojektet, som er udarbejder af Holsøe Arkitekter ApS, viser, at en del af de store parkeringsarealer vil blive indraget til grønt område, og den offentlige sti gennem bebyggelsen bibeholdes. Som det endvidere fremgår af projektet, er det ikke blot 'Pulterrummet' som man foreslår bliver ombygget, men hel bygningskomplekset.

Skitseprojektet, som er udarbejder af Holsøe Arkitekter ApS, viser, at en del af de store parkeringsarealer vil blive indraget til grønt område, og den offentlige sti gennem bebyggelsen bibeholdes. Som det endvidere fremgår af projektet, er det ikke blot 'Pulterrummet' som man foreslår bliver ombygget, men hel bygningskomplekset.

Arbejdet er i fuld gang
Og nu er den omfattende ombygning så startet, og håndværkerne er allerede i fuld gang på mange fronter. Bl.a. er fortovsfliserne og grusunderlaget i de tidligere overdækkede søjlegange fjernet, idet man vil inddrage dette tidligere ude-rum til boligareal og opføre en ny facade tæt op ad facadesøjlerne.

Fortovsfliserne i de tidligere overdækkede søjlegange er fjernet inkl. grusunderlaget, idet man vil inddrage dette tidligere ude-rum til boligareal og opføre en ny facade tæt op ad facadesøjlerne. Foto: AOB

Fortovsfliserne i de tidligere overdækkede søjlegange er fjernet inkl. grusunderlaget, idet man vil inddrage dette tidligere ude-rum til boligareal og opføre en ny facade tæt op ad facadesøjlerne. Foto: AOB