Jakob Knudsen

”Se, nu stiger solen” – JAKOB KNUDSEN i 100-året for hans død

100-året  Sognepræst Kristine K. Ravn skriver:
Forfatteren Jakob Knudsen levede i Birkerød på Rolighedsvej fra 1911 til sin død den 21. januar 1917. Det store gravsted på Birkerød Assistens Kirkegård er dækket af vedbend hentet fra Luthers grav, en stærk påmindelse om Jakob Knudsens hovedværk, dobbeltromanen om Luther ”Angst – Mod”. ”Se, nu stiger solen...” er nærmest kanoniseret som Danmarks ”nationalsalme”.

Men det var med sine romaner, at han slog sit navn fast og blev nomineret til Nobelprisen. Han var aktiv i samfunds- og kirkedebatten, og hans forfatterskab giver stadig anledning til diskussion, senest antologien ”Markens grøde og himlens væde–læsninger og perspektiver i Knudsens forfatterskab.”

Markering den 21. januar
I samarbejde med 'Det Danske Jakob Knudsens Selskab' vil 100-års dagen - den 21. januar - blive markeret med belysning af forfatterskabet og Jakob Knudsens betydning i dag ved tre Jakob Knudsen kendere, som har bidraget til antologien:
 
Morgensang i Birkerød Kirke kl. 9:30, hvor Birkerød koret og sognepræst Inger Merete Hansen medvirker.

Lørdagshøjskole kl. 10:00 – 13:30 i Birkerød Sognegård, hvor der vil være foredrag og kaffe og sandwich.

Sognepræst i Blovstrød, Kristine K. Ravn: Birkerød-tiden og Martin Luther-romanen – med særlig aktualitet i reformationsåret 2017.

Cand.theol., ph.d. stipendiat Martin Ravn: Jakob Knudsens syn på dannelse og skole med udgangspunkt i romanen ”Lærer Urup”.

Litteraturhistoriker, lektor ved KU Erik Skyum-Nielsen: Jakob Knudsens to berømte salmer ”Se nu stiger solen” og ”Tunge, mørke natteskyer”.

Kransenedlæggelse kl. 13:30 ved graven på Birkerød Assistens Kirkegård.