13 lækre lagkager og flot underholdning

Traditionen tro holdt Blovstrød Kirke nytårsfest igen i år 

Efter festgudstjenesten i kirken blev der bl.a. serveret lagkager, kaffe og bobler i sognegården. Foto: AOB

Efter festgudstjenesten i kirken blev der bl.a. serveret lagkager, kaffe og bobler i sognegården. Foto: AOB

Den ene lagkage var mere spændende end den anden . Foto: AOB

Den ene lagkage var mere spændende end den anden. Foto: AOB

LAGKAGEFEST  Blovstrød Kirke holdt - traditionen tro - i går nytårsfest. Festlighederne blev skudt i gang med en kort festgudstjeneste kl. 14:00 ved sognepræst Kristine K. Ravn, og efterfølgende blev der bl.a. serveret lagkager, kaffe og bobler i Blovstrød Sognegård. I år var der i alt produceret 13 lagkager -  den ene mere spændende end den anden. 

Det nye menighedsråd var værter, og menighedsrådsformand Line Kristiane Vincentz Larsen bød alle hjerteligt velkomne på menighedsrådets vegne.

Endvidere var der en flot underholdning fra Helikon, hvor Erling Dybkær og Maria Schou Petersen sang og optrådte med diverse melodier fra forskellige operetter akkompagneret af Teresa Stathakis ved flyglet. 

Der var flot underholdning fra Helikon, hvor Erling Dybkær og Maria Schou Petersen sang og optrådte akkompagneret af Teresa Stathakis ved flyglet. Foto: AOB

Der var flot underholdning fra Helikon, hvor Erling Dybkær og Maria Schou Petersen sang og optrådte akkompagneret af Teresa Stathakis ved flyglet. Foto: AOB