Unge nordafrikanere vil fortsat komme til Danmark/Blovstrød

"Vi er vidner til en reel folkevandring, som ikke kan bremses," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg nu om den voksende gruppe nordafrikanere 

Inger Støjberg: "Unge nordafrikanere vil fortsat komme til Danmark (= Blovstrød).   Det er en reel folkevandring, som vi ikke kan bremse."

Inger Støjberg: "Unge nordafrikanere vil fortsat komme til Danmark (= Blovstrød). Det er en reel folkevandring, som vi ikke kan bremse."

USIKKERHED  Har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg nu erkendt , at det hun lovede borgmester Jørgen Johansen, kan hun ikke holde?

Inger Støjberg sagde ved mødet medio december måned med vor borgmester bl.a. følgende: 

"En fuldstændig uacceptabel adfærd - det skal vi ikke finde os i."
"Vi er i gang med at skrue på nogle knapper, så det bliver lidt lettere at håndtere presset fra de her unge ballademagere, for det er klart, at det er en fuldstændig uacceptabel adfærd, og det kan og skal vi ikke finde os i." 

Inger Støjberg lovede endvidere ved mødet at ville justere på en række ting vedrørende Center Sandholm, og Udlændingestyrelsen havde således allerede iværksat en række tiltag:
- Dels ville de unge under 16 år blive anbragt på andre børnecentre end Center Sandholm.
- Dels arbejdede Udlændingestyrelsen på at speede sagsbehandlingstiden yderligere op for denne gruppe af uledsagede mindreårige, så det kunne afklares endnu hurtigere, om der overhovedet var et grundlag for den enkeltes asylansøgning.

Nu siger udlændinge- og integrationsministeren, at der er tale om en regulær folkevandring, som vi ikke kan bremse!

206 sigtelser i 2016 mod 44 i 2015
Nu viser det sig - i følge Berlingske - at mindreårige asylansøgere registreret på Center Sandholm bliver i stigende grad sigtet for kriminalitet som f.eks. tyveri, indbrud og besiddelse af euforiserende stoffer.

I perioden januar til november 2016 blev der på landsplan rejst 206 sigtelser mod 15-17-årige personer, der på tidspunktet for sigtelsen var registreret som beboere på asylcentret Center Sandholm ved Blovstrød.

Det er en markant stigning i forhold til samme perio­de i 2015, hvor antallet af sigtelser var 44, viser en opgørelse fra politiet.

Hvad er løsningen?
Berlingske har søgt svar hos en italiensk forsker, Francesco Vacchiano, der har specialiceret sig i emnet. Han siger: "Den eneste løsning er at etablere modtagecentre eller institutioner, der har reel mulighed for at arbejde med de unge mennesker og tilbyde dem alternativer til f.eks. kriminalitet og hurtige penge. Hvis man ikke kan det, flytter de bare andre steder hen og begynder forfra."

En kommentar fra borgmetser Jørgen Johansen
Jørgen Johansen siger til AOB: ”De nordafrikanske gadebørn, som kommer til Europa i jagten på en bedre tilværelse, ender på gaderne – også her i Danmark. Asylcentrene kan ikke holde på dem, hvilket vi gang på gang har fået bekræftet af Center Sandholm. Derfor har jeg mødtes med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, og bedt hende om at finde på tiltag, som reelt virker. Dét at trække børnene og de unge i lommepenge er fx formålsløst, for de er jo forsvundet igen fra centrene i løbet af få dage.”

Borgmesteren siger videre: ”Løsningen på det her problem skal findes af Integrations- og Udlændingeministeriet, og vi må jo erkende, at det endnu ikke er lykkedes. Derfor håber jeg – og tror på - at ministeren til vores møde i foråret præsenterer en ordentlig løsning på det. Jeg har som borgmester, taget hul på sagen af to årsager; dels fordi vi har nogle børn og unge der ikke får den hjælp og støtte de har brug for, og dels fordi jeg absolut ikke vil risikere at udsætte vores egne borgere for usikkerhed og utryghed, fordi ministeriet fejler i opgaveløsningen – og så burde sådan noget her slet ikke kunne ske i et land som Danmark.”


LÆS OGSÅ:
Asylsystemet er sat 'skakmat'