Gode resultater når politi og borgere står sammen

Et læserindlæg af politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi  

Politidirektør Jens-Christian Bülow: I dagene fra den 20. december 2016 til og med den 3. januar 2017 blev der indgivet 200 anmeldelser om indbrud mod 370 anmeldelser året før.  

Politidirektør Jens-Christian Bülow: I dagene fra den 20. december 2016 til og med den 3. januar 2017 blev der indgivet 200 anmeldelser om indbrud mod 370 anmeldelser året før.  

INDSATS  I efteråret iværksatte Nordsjællands Politi en særlig forstærket indsats mod indbrud. Årsagen var, at vi kunne konstatere, at alt for mange borgere blev udsat for den ubehagelige oplevelse, det er at blive udsat for indbrud i sit hjem.  

Som en del af indsatsen var vi ekstra meget på gaden i de områder, som vi kunne se, var særligt hårdt ramt. Den større synlighed blev kombineret med uddeling af gode råd til borgerne om, hvordan de kunne sikre deres hjem mod indbrud.  

Nu, hvor tallene for indbrudsanmeldelser er gjort op, er det glædeligt at se, at indbrudskurven knækkede, og at der i november og december var klart færre borgere, som havde indbrud end i tilsvarende periode sidste år. 

Den positive udvikling viste sig tydeligt i julen. I dagene fra den 20. december 2016 til og med den 3. januar 2017 blev der således indgivet 200 anmeldelser om indbrud mod 370 anmeldelser året før.  

Og selvom borgerne i Nordsjælland med rette kan føle sig hårdere ramt end borgerne i resten af landet, så er det en udvikling i den rigtige retning. Den særligt forstærkede indbrudsindsats er et godt eksempel på en opgave, som blev løst i fællesskab mellem borgerne og Nordsjællands Politi.   

Vi kan og skal naturligvis tage os af den politimæssige del af opgaven, men jeg er ikke i tvivl om, at det har været afgørende for succesen, at borgerne har taget så godt imod indsatsen og gjort mere for at sikre deres hjem.  

I Nordsjællands Politi fortsætter vi vores forstærkede indsats i 2017, og jeg håber, at borgerne vil fortsætte med at hjælpe os.