Fra i dag: Dyrere for pendlere i Nordsjælland

Servicemeddelelse til Blovstrød-borgerne: Du skal nu betale mere for din billet

PRISSTIGNING  Pendlere på Sjælland og Lolland-Falster vil opleve en prisændring på deres togbillet fra i dag, søndag, når fire sjællandske takstsystemer bliver samlet til ét. Og det vil betyde dyrere takster for pendlere i Nordsjælland, som skal betale mere for sin billet. 

Det har været en bunden opgave for trafikselskaberne at ensarte prissystemet, efter at Rigsrevisionen i august 2015 rettede en skarp kritik mod selskaberne. 

Takstændringerne er uden vindere og tabere erkender centerchef Eskild Thuesen fra trafikselskabet Movia, der har stået for at få kabalen til at gå op. "Det er naturligt, at nogle oplever, at de skal betale mere for et dårligere produkt, men det er et udtryk for at vi skal have et ensartet system på hele Sjælland. Til gengæld får vi ens priser, ens rabatter og vi får sikret, at rejsekortet altid vil være billigere end at købe en enkelt billet," siger Eskil Thuesen.

Går fri af takstændringerne
De eneste på Sjælland der i første omgang går fri af takstændringerne, er de særlige kort og billetter for pensionister, turister og studerende. "For de almindelige rejsende og for pendlerne havde vi et godt analysegrundlag, der viste, hvordan vi skulle lave taksterne om. Det har vi ikke, når vi snakker ungdomskort, pensionister og turistbilletter. De grupper kommer senere i en anden etape," siger Eskild Thuesen.

Ikke ovenud begejstret
Harmoniseringen af priserne har været længe ventet hos blandt andet Forbrugerrådet Tænk, der har kritiseret de uigennemskuelige takster. Her er man dog ikke ovenud begejstret for det takstsystem, der er blevet løsningen på problemet.

"Der sker nogle relativt store ændringer for de pendlere, som rejser i hovedstadsområdet, og som tidligere har kunne rejse i alle zoner," siger Lone Fruerskov Andersen, afdelingschef i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

"Pendlerne vil både blive begrænset i deres rejsefrihed og blive ramt af de største prisstigninger. Forringelser der ikke står mål med de gevinster, der er ved de nye takster, lyder det. - Balancen er skæv," slutter Lone Fruerskov Andersen.