"Vi har brug for skole-ro!"

Fem skolebestyrelsesformænd har kritiske kommentarer til kommunens sparekatalog

Fra Blovstrød Skole har skolebestyrelsesformand, Leif Johansen - sammen med de øvrige fire skolebestyrelsesformænd - rette henvendelse til borgmester Jørgen Johansen. Foto: AOB  

Fra Blovstrød Skole har skolebestyrelsesformand, Leif Johansen - sammen med de øvrige fire skolebestyrelsesformænd - rette henvendelse til borgmester Jørgen Johansen. Foto: AOB  

Fem skolebestyrelsesformænd har kritiske kommentarer til kommunens sparekatalog.

De skiver: "Vi finder, at størsteparten af de foreslåede besparelser sparekataloget vil ramme på kvaliteten og serviceniveauet samt at konsekvenserne af de foreslåede besparelser er ikke tilstrækkeligt belyst. Der er sparet nok på skoleområdet. Det er tid nu til at skabe arbejdsro."

De fem skolebestyrelsesformænd har sendt denne åbne opfordring til borgmester Jørgen Johansen, som i den kommende uge præsenterer sit forslag til budget.

"Skolerne har i øjeblikket brug for ro - der har i de sidste år været mange forandringer med arbejdstidsregler, folkeskolereform, der endnu ikke er færdigimplementeret og ikke mindst sidste års 2+2 model. Der arbejdes på skolerne loyalt med at få indarbejdet alle ændringer, men det tager tid, og især med 2+2 er der endnu mange uafklarede punkter. Derfor vil yderligere, massive besparelser på nuværende tidspunkt være ødelæggende for kvaliteten,"  skriver skolebestyrelsesformændene og fortsætter:

"Vi minder om, at vi i forbindelse med vedtagelsen af 2+2 blev lovet, at yderligere rammebesparelser ikke ville være nødvendige, men at 2+2 netop ville sikre ro." 

Det åbne brev er underskrevet af: Jørgen Skytte Jensen, der er skolebestyrelsesformand på Lynge Skole, Caja Nielsen, skolebestyrelsesformand på Maglebjergskolen, Mette Thrane Nielsen, skolebestyrelsesformand på Kratbjergskolen, Leif Johansen, skolebestyrelsesformand på Blovstrød Skole og Lau Gottschalk Nygaard, skolebestyrelsesformand på Lillevang Skole.