Menighedsrådsvalg

2016 er året, hvor der over hele Danmark afholdes valg til menighedsråd - også i Blovstrød Sogn

Blovstrød Kirke skriver på sin hjemmeside:

Orienterings – og opstillingsmøde 2016
2016 er året, hvor der over hele Danmark afholdes valg til menighedsråd. Til alle, der måske har overvejet, at det kunne være spændende at sidde i menighedsrådet, eller som bare er nysgerrige, inviterer det nuværende menighedsråd til orienterings– og opstillings-møde tirsdag, den 13. september kl. 19:30. 

Valgperiode på kun to år
Det nuværende menighedsråd har fået lov til at komme med i en forsøgsordning, som gør, at man i Blovstrød kun vælges for to år og ikke fire år, som det ellers har været almindeligt. Grunden er, at det nuværende menighedsråd mener, det for mange vil være mere overskueligt at binde sig for en kortere periode. Blovstrød menighedsråd tæller syv valgte medlemmer og to præster. Der har været tradition for fredsvalg i sognet, hvor man kun opstiller én liste. 

Hvad laver menighedsrådet
Og hvad handler menighedsrådets arbejde så om? Overordnet kan man dele det i to:

- På den ene side er der alt det indre og åndelige: Alt det, der har at gøre med at arrangere foredrag, diakoni, afholdelse af gudstjenester, børne- og voksenkor og så videre. Flere af tingene i et nært samarbejde med kirkens aktivitetsudvalg. Altså kort sagt: prioriterer, hvad man gerne vil have, at sognet lægger vægt på.

- Og så er der på den anden side alt det, der handler om det ”mere materielle”, om mursten så at sige: sørge for, at kirken og sognegården holdes pænt, at kirkegården ser ordentlig ud, at der er de medarbejdere, der skal bruges og så videre.  

Vi er i Blovstrød sogn ganske privilegerede, og menighedsrådet har et flot budget at disponere over både til det med mursten og til alt det med ånd. Et forhold, som naturligvis ikke gør menighedsrådsarbejdet mindre sjovt. Det kræver absolut ingen forudsætninger at træde ind i menighedsrådet, andet end interesse for kirken og lyst til at bruge omkring en aften om måneden på menighedsrådsmøde. 

Vil du vide mere
Hvis du ønsker mere information, så er du velkommen til at henvende dig til sognepræst og menighedsrådsformand Kristine K. Ravn 48 17 20 01 (krk@km.dk) eller menighedsrådsmedlem Gerda Jørgensen 48 17 05 68 (lbechj@mail.dk). De er endvidere begge udpeget til at kunne modtage kandidatlister.