Færdiggørelsen af Kongevejen trækker ud

Den endelig afsluttende asfaltering af Kongevejen sker først i 2017, når vinteren er overstået

Vi skal leve med asfalt-lapperierne på Kongevejen helt til næste år, når vinteren er overstået. Foto: AOB

Vi skal leve med asfalt-lapperierne på Kongevejen helt til næste år, når vinteren er overstået. Foto: AOB

Der er flere af AOBs læsere, som har spurgt, hvornår den afsluttende asfaltering sker på Kongevejen. Der asfalters mange steder her i Blovstrød i øjeblikket - bl.a. på Sandholmgårdsvej, så derfor forventer mange, at det også snart bliver Kongevejens tur. Men så hurtig går det ikke - det skyldes, at erfaringerne viser, at der ofte kommer mindre sætninger i vejen, når der har været gravet op. Det forventes derfor, at slidlaget først udlægges på den nu gennemførte etape efter vinteren.

Støjreducerende asfalt
Vi kan i øvrigt oplyse, at der udlægges støjreducerende asfalt inden for byzonen – i det gamle Blovstrød og ud for den nye bebyggelse, Drabæk Huse. På den resterende strækning videre mod syd - frem til kommunegrænsen - udlægges almindelig asfalt.

Grunden til denne skelnen er, at den støjreducerende asfalt erfaringsmæssigt er lidt dyrere og ikke har helt så lang levetid som almindelig asfalt og derfor primært anvendes, hvor den har størst effekt.

Grøn markering = Støjreducerende asfalt. Rød markering: Almindelig asfalt. Grafik: AOB

Grøn markering = Støjreducerende asfalt. Rød markering: Almindelig asfalt. Grafik: AOB

På ovenstående kort er med grønt markeret den støjreducerende asfalt og med rødt den almindelige asfalt. På kortet ses endvidere, at denne første etape af Kongevejs-renoveringen kun udgør ca. 1/3-del af hele renoveringsprojektet, som på sigt strækker sig mod nord helt op til krydset ved Sandholmgårdsvej/Nymøllevej.

Lyst stentilslag
Den støjreducerende asfalt udføres med lyst stentilslag, hvor der indgår granit- og andre typer sten i tilslaget. Dette er for at asfalten ikke bliver helt sort, men vil matche med bl.a. chausséstenenes grå farve.

Det færdige billede af 'Den Nye Kongevej' 
"Den grønne byport" udføres i de næste par måneder og platan-træerne langs hele den renoverede del af Kongevejen plantes til efteråret, men først til foråret, når træerne er sprunget ud, får vi det endelige færdige billede af 'Den Nye Kongevej'.

3. etape starter til næste år
Der er i det nuværende budget afsat midler i 2017 til opstart af etape 3 - dvs. strækningen nord for Sortemosevej og videre mod Netto. Tidsplan for arbejdet vil blive behandle af Teknik- og Planudvalget primo 2017.