Varierede boligtyper på præstejorden

Land Development har nu forelagt deres skitseforslag for Teknik- og Planudvalget, som har sagt god for oplægget til bebyggelserne på B.3 og B.4

Arkitektens planløsning til B.3 og B.4 skal betragtes som et idéoplæg til lokalplanen.   Der vil ikke blive tale om 3-etage bebyggelser, men kun 1 og 2 etagers rækkehuse og villaer.     Illustration: LE34

Arkitektens planløsning til B.3 og B.4 skal betragtes som et idéoplæg til lokalplanen. Der vil ikke blive tale om 3-etage bebyggelser, men kun 1 og 2 etagers rækkehuse og villaer. Illustration: LE34

Land Development A/S har udarbejdet et skitseforslag for bebyggelsen på byggefelt B.3 og B.4 på den såkaldte præstejord, der er placeret sydøst for Østre Teglværksvej. Land Development fortæller til AOB, at forslaget nu har været forelagt Teknik-og Planudvalget, og præsentationen og dialogen har udelukkende været en positiv oplevelse, hvor der er et stor ønske om en bred beboersammensætning og en hurtig udbygning, til glæde for alle i det kommende område.

Det er ligeledes Teknik- og Planudvalgets ønske, at fastholde og hurtigst muligt, at få anlagt de kommende fællesarealer imellem de fire byggefelter, som kommer til at bestå at søer og åløb, der vil skabe et naturligt fælles møderum for den kommende bebyggelses beboere og naboer.

Kommunen skal nu udarbejdes et lokalplanforslag for de to byggefelter, og forslaget skal efterfølgende ligge til offentlig høring i 8 uger.

Satser på hurtig udbygning
I mellemtiden vil man igangsætte de arkæologiske undersøgelser, dvs. at Museum Nordsjælland vil udføre søgerender for at anelysere markerne for evt. oldtidsminder. Endvidere udføres der geotekniske undersøgelser af samtlige skitserede byggegrunde - svarende til omkring 130 boringer.

Når lokalplanen har ligget til høring og er endelig godkendt, vil Land Development strakt starte byggemodningen, som bl.a. består af etablering af hele vejsystemet på de to byggefelter - herunder kloakering, el- og vandforsyning. Land Development fortæller videre til AOB, at de satser på hurtig udbygning af de to byggefelter. Således er det firmaets forventning at starte salget for parcelhusgrundene ultimo 2016/primo 2017 og rækkehusene umiddelbart herefter.

B.3-bebyggelsen
"Vores vision af B.3-bebyggelsen er at skabe gedigne og gennemlyste senior- og familieegnede boliger, der adskiller sig fra de boliger, der allerede sælges på B.1, og dermed vil give en variation i området, samt skabe en diversitet i beboelsessammensætningen," siger partnerne Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen fra Land Development A/S og fortsætter:

"Arkitektens idé med forslaget er, at alle boliger har en orientering og udsigt til de unikke rekreative arealer mod sydøst. Boligerne er opdelt i tre hovedgrupper:

Boligerne langs Østre Teglværksvej bliver i 2-plan, der sikrer, at beboerne opnår en 180 grader udsigt mod sydøst. Rækkehusene og en frugtlund kommer til at danne en overgangszone til NEFF, som står markant i landskabet. De gamle kastanjetræer ved NEFF bliver bibeholdt og danner en flot allé frem til Kongevejen.

Mod sydøst placeres gårdhavehuse, der terrasseres vertikalt og evt. horisontalt, så de følger det eksisterende terræn. I midteraksen indarbejdes små seniorvenlige boliger, der orienterer sig mod små indre grønne byrum for at give en tryghed og nærhed.

B.4-bebyggelsen
"Byggefelt B.4 satser vi på, bliver Danmarks mest attraktive villaudstykning med 1-2 etager og med en normal grundstørrelse på ca. 800 m2. Målgruppen er børnefamilier og borgere, som ønsker mere have og natur.

Alle boligerne tænkes opført i teglsten, således at det nye boligområde relaterer sig til historien for området med det gamle teglværk kun 300-400 meter væk fra den kommende bebyggelse," slutter Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen .

Hvad bliver navnene på boligområderne?
Som bekendt hedder bebyggelsen i byggefelt B.1 'Drabæk Huse'. Der er nu forslag fremme om, at bebyggelsen på B.3 kunne hedde 'Præstemarken' og villabebyggelsen på B.4 f.eks. kunne hedde 'Teglværkskvarteret'. Har du nogle bedre forslag, så skriv til AOBs redaktion.

Præstejorden - den gyldne mark midt i billedet - er det areal, hvor der nu skal udarbejdes lokalplanforslag for de to byggefelter. Forslaget skal efterfølgende ligge til offentlig høring i 8 uger. Luftfoto: Land Development

Præstejorden - den gyldne mark midt i billedet - er det areal, hvor der nu skal udarbejdes lokalplanforslag for de to byggefelter. Forslaget skal efterfølgende ligge til offentlig høring i 8 uger. Luftfoto: Land Development