Kære byråd!

Formændene for forældrebestyrelserne for Klub Allerød, Blovstrød Børnehus og Blovstrød Skole skriver i et åbnet brev til byrådet i forbindelse med budgetseminaret

Et åben brev til hele Allerød Byråd, hvor Klubben, Skolen og Børnehaven i Blovstrød står sammen om ønsket om langsigtede beslutninger for udviklingen i Blovstrød. Foto: AOB

Et åben brev til hele Allerød Byråd, hvor Klubben, Skolen og Børnehaven i Blovstrød står sammen om ønsket om langsigtede beslutninger for udviklingen i Blovstrød. Foto: AOB

Kære Byråd!

Allerød kommune står overfor en spændende udvikling i Blovstrød. Den nye bydel skal til at tage form og i den forbindelse er det altafgørende, at de nødvendige beslutninger bliver taget, så de korrekte projekter bliver gennemført i forhold til bygningsmasse, vejplanlægning og ikke mindst de kommunale tilbud, som vi kan tilbyde børnene i 0-18 år alderen.

Det er afgørende for succes;

-  at der gennemføres projekter, hvor man har det langsigtet perspektiv for øjet, idet en ny bydel jo ikke forsvinder igen. Det kan derfor ikke betale sig at smide penge efter dyre og ikke funktionelle midlertidige løsninger.

-  at projekter gennemføres med rettige omhu, således at efterspørgsel og udbud passer til hinanden.

 -  at projekter som gennemføres over en årrække har bred politisk opbakning, så projekter kan gennemføres uden politisk sligrekurs.

Vi mener, at midlertid opbevaring af klubben i uegnede lokaler på skolen, er en dyr og ikke funktionel midlertidig løsning. Vi mener desuden, at udskydelse af kapacitetudbygning af børnehaven ikke er udtryk for rettidig omhu i forhold til den efterspørgsel vi allerede ser begyndelsen af næste år.

Vi foreslår i stedet, at de allerede forslåede projekter gennemføres som angivet her:

- Bygning af Ny Klub ved Blovstrød Hallen. Det vil sikre synergi med de mange gode idrætsmuligheder som ligger der (2017-2018)

- Bygning af første nye børnehave, hvor der også har plads til vuggestuegruppe (2017-2018) (Klatretræet benyttes som midlertidig genhusning til børnehaven)

- Grundene på Klatretræet kan nu sælges, idet der fundet plads til både Klubben og vuggestuegruppen (2019).

- Bygning af den anden nye børnehave igangsættes således at udbud og efterspørgsel for børnehave/vuggestuepladser passer bedst muligt.

Vi vil derfor opfordre til, at byrådet samles om beslutninger som er langsigtede, hvor er ikke smides penge efter dårlige midlertidige løsninger eller hvor manglende rettidig omhu gør, at kommunen bliver tvunget ud i dyre midlertidige løsninger.

I ønskes et rigtig godt budgetseminar!

Med venlig hilsen

Stephan Dahl (Formand for Forældrebestyrelsen, Klub Allerød),
Christian Kaltoft (Formand for Forældrebestyrelsen, Blovstrød Børnehus)
Leif Johansen (Formand for Forældrebestyrelsen, Blovstrød Skole)