Indlæg: Hvad kommer mon først: Tyverier og indbrud – eller mangel på penge?

Der har været heftig debat, mange holdninger og udmeldelser fra privat og politisk plan, omkring hvad der driver til tyveri og indbrud

'Sikker i Blovstrød' mødtes for nylig med ledelsen i Center Sandholm, og en masse gode ideer udsprang omkring, hvordan vi som naboer kan hjælpe hinanden. Arkivfoto: AOB

'Sikker i Blovstrød' mødtes for nylig med ledelsen i Center Sandholm, og en masse gode ideer udsprang omkring, hvordan vi som naboer kan hjælpe hinanden. Arkivfoto: AOB

Thomas Kjeldsen og Gitte Damgård, fra Facebook-grupperne: 'Sikker i Blovstrød' og 'Sikker i Allerød Kommune' har i dag et indlæg i allerødnyt.dk. De skriver:

Hvad kom mon først: Hønen eller ægget? Og hvad kom mon først: Tyverier og indbrud – eller mangel på penge?

Heftig debat og mange holdninger
Der har det sidste stykke tid været meget heftig debat, mange holdninger og udmeldelser fra privat og politisk plan, omkring hvad der driver tyveri og indbrud. Vi mener, at det ligeledes er klogt at kigge efter årsager og virknings sammenhæng i forhold til det, der sker i Allerød og Blovstrød – både i butikker og i private hjem.

Vi er ikke i tvivl om, at puslespillet mht. disse ting består af mange brikker, der skal vendes og analyseres. Brikkerne skal kigges på enkeltvis, men samtidig også ses som en sammenhæng i det store puslespil.

Hvor langt rækker 50 kr om dagen?
I vores dejlige område bor mennesker, der har et rådighedsbeløb på ca 50 kr. om dagen pr. voksen. Og for de asylansøgere, der er blevet afvist, er det 0–9 kr. om dagen. Disse mennesker er vores naboer i Center Sandholm eksempelvis.

En del af disse mennesker er her i området i et kort stykke tid, idet Center Sandholm agerer modtagecenter. Det er her, den første registrering hos politiet finder sted, og det er her, at asylansøgere opholder sig i den første tid. Andre mennesker opholder sig i længere tid i Center Sandholm. Fælles for dem alle, er at de skal videre i asylsystemet. I det tidsrum de opholder sig i Center Sandholm, kan disse mennesker ikke have job og ikke tjene penge.

Endvidere så er transport ikke gratis for en asylansøger, men skal betales af lommepengene. Så hvor langt rækker pengene så? En standard zonebillet fra Center Sandholm til Allerød Station koster 24 kr. hver vej. En standard zonebillet til København koster 84 kr. hver vej.

Vi oplever at cykler forsvinder i vores område. Vi oplever at flasker snuppes fra carporte mv. Vi oplever at kroner og ører i et vist omfang er det, der forsvinder, når der er indbrud. Er der en årsagssammenhæng mellem disse hændelser og det faktum, at man disponerer over 0-50 kr i lommepenge om dagen?

Konkrete politiske løsninger efterlyses
Fra politisk plan disponerer man over midlerne til at skabe bedre rammer for trygheden af borgere i Allerød Kommune. Samtidig bør Allerød Kommune være mere aktiv med at støtte op om Center Sandholm og være lydhør over for de behov, som Center Sandholm-beboerne har. Vi appellerer til, at der fra politisk plan søsættes dialog og handling, i samarbejde med Center Sandholm, for at finde langtidsholdbare løsninger, der skaber tryghed for borgere i Allerød kommune.

Dialog og forståelse omsættes til handling
'Sikker i Blovstrød' mødtes for nylig med ledelsen i Center Sandholm, og en masse gode ideer udsprang omkring, hvordan vi som naboer kan hjælpe hinanden. Dette vil vi arbejde videre på med konkrete tiltag i den kommende tid.