Ingen mobiltelefoner på Blovstrød Skole

Mobiltelefonerne fylder for meget på Blovstrød Skole. Både i undervisningen og i frikvartererne

Når eleverne   på Blovstrød Skole i 7., 8. og 9. klasse møder i skole om morgenen, bliver de bedt om at aflevere deres mobiltelefoner ved timens start. Arkivfoto: AOB

Når eleverne på Blovstrød Skole i 7., 8. og 9. klasse møder i skole om morgenen, bliver de bedt om at aflevere deres mobiltelefoner ved timens start. Arkivfoto: AOB

Når eleverne i 7., 8. og 9. klasse på Blovstrød Skole møder i skole om morgenen, bliver de bedt om at aflevere deres mobiltelefoner ved timens start. Og da SFO'en var tilbage på fuldt blus efter sommerferien, var den ugentlige spilledag afskaffet.

Mobiltelefonerne fylder for meget på Blovstrød Skole. Både i undervisningen og i frikvartererne. Derfor strammer skolen nu op og laver nye regler for brugen af telefoner når eleverne er i skole. Eller snarere genindfører gamle regler. Det skriver Frederiksborg Amts Avis og uddyber: 

Mobiltelefonerne samles ind i timerne
Kirsten Andersen, der er skoleleder på Blovstrød Skole, siger: "Lige siden mobiltelefonerne kom, har vi haft regler om, at de skulle være på lydløs og ikke synlige i timerne. I begyndelsen samlede vi dem også ind. Det holdt vi så op med på et tidspunkt, fordi telefonerne også skulle bruges i undervisningen. Men sidste skoleår var udmeldingen fra udskolingslærerne, at eleverne er for meget på, og at der sker for meget på telefonerne i timerne. Step ét i forhold til det er så, at vi i udskolingen har aftalt at gå tilbage til den gamle regel om, at telefonerne bliver samlet ind i timerne.

Mobilfrit på skolen
"Og på mellemtrinnet ser vi det an," siger Kirsten Andersen. "Vi skal også have en periode, hvor der er helt mobilfrit på skolen, fra man kommer, til man går hjem. Men der skal vi have elevrådet med ind over," siger hun.

Processen med at ændre elevernes mobilvaner blev sparket i gang onsdag, da Søren Hebsgaard, som er ekspert i digitalt brug og trivsel, holdt foredrag om netop dette emne. Først for mellemtrinnet, så for udskolingen og endelig om aftenen for forældre og lærere.

Selvom Søren Hebsgaard har beskæftiget sig med emnet i fem år og har holdt masser af foredrag, så var det i går første gang, han holdt foredrag på mellemtrinnet, som dækker 4. til 6. klasse.

Koncentrationen er en muskel, der skal trænes
Sædvanligvis er det udskolingseleverne og gymnasieelever, han er ude at tale med. "Jeg synes, det er rigtig godt, at Blovstrød Skole tager fat i det så tidligt. Jeg holder jo også foredrag på gymnasier, og eleverne der er aldrig blevet tvunget til at tænke over de her ting. Mange skoler har tænkt, at eleverne selv kan styre deres brug af mobiltelefoner, så når de kommer i gymnasiet har de ikke lært at koncentrere sig om noget i 20 minutter, for slet ikke at tale om i en time," siger han og fortsætter: "Koncentrationen er en muskel, der skal trænes, og hvis ikke den bliver det, så går det galt." 

Det er de voksnes ansvar
Søren Hebsgaard slutter: "Jeg mener, at børn skal lære de her ting, og at det er de voksnes ansvar at lære dem det. Og som støtte til forældrene er det rigtig godt, at skolen tager et ansvar og har en holdning."